Školy se kterými spolupracujeme

 
Název školy Město Typ školy Pracovník
Katolická mateřská škola, Seydlovo nám. Beroun Mateřská škola Mgr. Hana Imlaufová
MŠ Lipenská ul. České Budějovice Mateřská škola Mgr. Hana Imlaufová
Křesťanská základní škola Nativity Děčín Základní škola PhDr. Marie Mesanyová
Základní škola Maltézských rytířů Kladno Základní škola Mgr. Miroslava Veselková
Církevní mateřská škola RADOST Kladno Mateřská škola Mgr. Hana Imlaufová
Církevní mateřská škola Kolín Mateřská škola Mgr. Hana Imlaufová
Dvouletá katolická střední škola Kolín Střední škola Mgr. Marie Vosmíková
Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského Liberec Základní škola Mgr. Marie Mrázková
Církevní základní škola a mateřská škola Archa Petroupim Základní škola PhDr. Ivana Bernardová
Základní škola Cesta Písek Základní škola PhDr. Marie Mesanyová
Křesťanská MŠ Písek Mateřská škola Mgr. Hana Imlaufová
Veselá škola - církevní základní a základní umělecká škola Praha Základní škola Mgr. Marie Hlaváčková, Mgr. Radka Fraňková
Základní škola sv. Voršily Praha Základní škola Mgr. Marie Mrázková
ZŠ a MŠ Lyčkovo nám., Praha 8 Praha Základní škola Mgr. Marie Hlaváčková, Mgr. Miroslava Veselková
ZŠ Navis Praha Základní škola Mgr. Marie Vaníčková, Mgr. Noemi Matějková
ZŠ Parentes Praha Základní škola Mgr. Marie Vaníčková, Mgr. Noemi Matějková
Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II. Praha Střední škola Mgr. Marie Mrázková, Mgr. Noemi Matějková
MŠ Navis Praha Mateřská škola Mgr. Marie Vaníčková
SŠ Navis Praha Střední škola Mgr. Marie Vaníčková
Arcibiskupské gymnázium Praha Gymnázium Mgr. Marie Hlaváčková, Mgr. Radka Fraňková
MŠ sv. Klimenta Praha Mateřská škola Mgr. Noemi Matějková
Bratrská škola – církevní základní škola Praha Základní škola Mgr. Noemi Matějková
SŠ Jana Bosca Praha Střední škola Mgr. Radka Fraňková
Církevní mateřská škola Laura, Vítkova, Praha 8 Praha Mateřská škola Mgr. Hana Imlaufová
SŠ Jana Bosca (Vítkova) Praha Střední škola PhDr. Ivana Bernardová
Církevní mateřská škola logopedická Don Bosco Praha Mateřská škola Mgr. Marie Vaníčková, Mgr. Renata Kolářová
Církevní mateřská škola Srdíčko, Praha 5 Lužiny Praha Mateřská škola Mgr. Hana Imlaufová
Dívčí katolická střední škola, Praha 1, Platnéřská Praha Střední škola Mgr. Radka Fraňková, PhDr. Marie Mesanyová
Křesťanská střední, základní a mateřská škola Elijáš Praha Základní škola PhDr. Marie Mesanyová
Křesťanské gymnázium Praha 10 Praha Gymnázium Mgr. Miroslava Veselková
Mateřská škola sv. Voršily Praha Mateřská škola Mgr. Marie Mrázková
Mateřská škola, základní škola a gymnázium sv. Augustina Praha Gymnázium PhDr. Marie Mesanyová
MŠ Ratolest Petříkov Praha Mateřská škola Mgr. Marie Vaníčková
MŠ Na Přesypu Praha 8 Mateřská škola Mgr. Hana Imlaufová
MŠ U Školské zahrady Praha 8 Mateřská škola Mgr. Hana Imlaufová
Církevní základní škola Orbis Pictus Tábor Základní škola Mgr. Radka Fraňková, PhDr. Ivana Bernardová
Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga Žďár nad Sázavou Střední škola PhDr. Ivana Bernardová
Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou Gymnázium PhDr. Ivana Bernardová