O NÁS

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna byla zřízena Arcibiskupstvím pražským jako samostatný právní subjekt ve znění zřizovací listiny č.j. 1119/94 ze dne 6.4.1994.

Do sítě škol a školských zařízení byla zařazena s platností od 1.1.1995. Změna právní formy na školskou právnickou osobu byla provedena k 30.4.2006 zápisem do rejstříku školských právnických osob na základě zřizovací listiny Arcibiskupství pražského č.J. 8587/2005 ze dne 29.12.2005.

 

Název: Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna    
Adresa: Pernerova 427 / 8, Karlín, 186 00 Praha 8    
mob.: 739 012 074    
email: poradna@kppp.cz    
IČO: 61383872    
IZO: 110007751    
RED IZO: 6000323111

 

 

PRINCIPY NAŠÍ PRÁCE

 

 • Kompetence – Respektujeme platnou legislativu, pravomoci KPPP jsou stejné, jako mají státní pedagogicko-psychologické poradny

   

 • Odbornost – Naši pracovníci jsou plně kvalifikovaní, dále se vzdělávají, mají možnost supervize

   

 • Diskrétnost – Respektujeme ochranu osobních údajů zaměstnanců, klientů i všech dalších subjektů, se kterými spolupracuje, dle požadavků platné legislativy.

   

 • Důraz na křesťanské hodnoty - Řada rodičů se na naši poradnu obrací, protože se chce poradit o výchovných otázkách. Křesťanští rodiče je dosti často vnímají v souvislosti se svým náboženským přesvědčením. V KPPP otevírají toto téma snadněji, protože vědí, že se setkávají s odborníky, kteří jim rozumí. Na druhé straně pracovníci poradny nezjišťují náboženskou orientaci rodičů, a pokud oni sami toto téma neotevřou, pracovníci sami o něm nemluví.

   

 • Osobní, individuální přístup - Preferujeme osobní atmosféru a přátelské setkání odborníka a rodiče nad problémem dítěte proti klinickému nebo úřednímu prostředí.

   

 • Spolupráce mezi všemi zúčastněnými – žákem, rodiči, učiteli, poradenskými pracovníky, dalšími subjekty. Proto primárně poskytujeme služby žákům církevních škol a těch škol, se kterými máme dohodu o spolupráci (odkaz). Ostatní klienty (kromě odůvodněných případů) odkazujeme na jejich spádové pedagogicko-psychologické poradny, tj. ty poradny, se kterými spolupracuje škola, do které dítě dochází.