Aktuality

Sociometrie a její využití při práci se třídou

Vzdělávání pro školní metodiky prevence, výchovné poradce, třídní učitele a další pedagogy

Úterý 27.2.2024 od 9.00 do 13.00
v KPPP, Pernerova 427/8, Karlín, Praha 8

Nutné přihlášení na prevence@kppp.cz
Finanční spoluúčast 1000 Kč. Pro pedagogy spolupracujících škol zdarma. 

 

Kazuistický seminář pro školní psychology s prvky supervize


Probíhá on-line prostřednictvím aplikace Zoom.
Ve 2. pololetí školního roku 2023/24 proběhne vždy v pondělí od 15.00 do 16.30 v těchto termínech:

•  29. ledna
•    4. března
•    8. dubna
•  13. května
•  10. června

Provází: Mgr. Radka Fraňková a Mgr. Jitka Jindrová
Přihlášení na jindrova@kppp.cz vždy do předchozího pátku. 
Na základě přihlášení Vám bude zaslán přihlašovací link na setkání.

 

Kazuistický seminář pro pedagogy (ŠMP, TU, VP…) s prvky supervize


probíhá on-line prostřednictvím aplikace Zoom.
Ve 2. pololetí školního roku 2023/24 proběhne vždy v pondělí od 14.00 do 15.30
v těchto termínech:

• 26. února
• 18. března
• 22. dubna
• 20. května
• 17. června

Provází: Mgr. Radka Fraňková a Mgr. Jitka Jindrová
Přihlášení na jindrova@kppp.cz vždy do předchozího pátku. 
Na základě přihlášení Vám bude zaslán přihlašovací link na setkání.