GDPR

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna zajišťuje ochranu osobních údajů zaměstnanců, klientů i všech dalších subjektů, se kterými spolupracuje, dle požadavků platné legislativy.

Pro uplatnění vašich práv k osobním údajům můžete podat KPPP žádost, kde uvedete, jaké právo uplatňujete a Vaše identifikační údaje: Jméno, Příjmení, Adresu, Obec, PSČ, datum narození a komunikační kontakt. Aby bylo zajištěno, že Vaše práva nebudou zneužívána jinými osobami a jejich prostřednictvím nedošlo k úniku vašich osobních údajů, jsme povinni u každé žádosti ověřit totožnost žadatele. Z toho důvodu žádáme o doručení žádosti způsobem: Podpis na žádosti bude ověřen (např. na Czech Pointu nebo u notáře). Žádost s ověřeným podpisem bude doporučeně zaslána na naši korespondenční adresu Pernerova 8/427, 186 00 Praha 8. Žádost může být poslána i datovou schránkou KPPP (adresa datové schránky KPPP: j32uuwn)

O vyřizování Vaší žádosti vás budeme průběžně informovat na Vámi uvedený komunikační kontakt.

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Pavel Havránek, Sídlo: Hlavní 113, Ptice, 252 18, tel.: 732 278 308, Email: havranek@gdprgov.cz, ID datové schránky: 2v7awpy