Harmonogram vzdělávacích akcí na rok 2022/23

V tabulce níže naleznete harmonogram všech vzdělávacích akcí pořádaných týmem prevence KPPP.

 

ZÁŘÍ 2022

1. 9. 2022, 14.00 – 16.00

Školení Adaptační kurz

Online - Zoom

9. – 10. 9. 2022

Výcvik I. Bloku – sebepoznání

Sál KPPP, Pernerova 8, Karlín

23. – 24. 9. 2022

Výcvik III. Bloku – prevence závislostí

Sál KPPP, Pernerova 8, Karlín

ŘÍJEN 2022

4. 10. 2022, 9.00 – 13.00

Setkání školních metodiků prevence

Sál KPPP, Pernerova 8, Karlín

10. 10. 2022, 15.00 – 16.30

Intervize pro školní psychology

Online - Zoom

11. 10. 2022, 14.00 – 18. 00

"Bourač" ve třídě - seminář na aktuální téma

Online - Zoom

12. 10. 2022, 15.00 – 18.00

Jak komunikovat s rodiči

Online - Zoom

17. – 18. 10. 2022

Třídnické hodiny

Sál KPPP, Pernerova 8, Karlín

18. 10. 2022, 14.00 – 18.30

Jak pracovat s dítětem s SPU

Online - Zoom

31. 10. 2022, 14.00 – 18.30

Jak pracovat s dítětem s SPU

Online - Zoom

LISTOPAD 2022

7. 11. 2022, 15.00 – 16.30

Intervize pro školní psychology

Online - Zoom

14. 11. 2022, 14.00 – 16.15

Supervize pro pedagogy a psychology

Online - Zoom

29. 11. 2022, 14.00 – 18.00

Komunikace v kyberprostoru - seminář na aktuální téma

Online - Zoom

PROSINEC 2022

5. 12. 2022, 16.00 – 18.15

Supervize pro pedagogy a psychology

Online - Zoom

12. 12. 2022, 15.00 – 16.30

Intervize pro školní psychology

online

 

 

Přehled nabízených témat programů primární prevence ve šk. roce 2022/23

 

VŠEOBECNÁ PREVENCE

Témata pro školní rok 2022/2023

 • Posilování kladného sebepřijetí, sebeprezentace, sebepoznání 
 • Mapování vztahů v třídním kolektivu - sociometrie
 • Prevence šikanování
 • Prevence kyberšikany
 • Prevence závislostí
 • Já a mé hodnoty
 • Prevence rizikového sexuálního chování
 • Posilování pozitivních vztahů k rodičům
 • Prevence rasismu a xenofobie

Nově nabízíme i tato témata: 

 • Podpora duševního zdraví
 • Podpora bezpečí v online prostoru

 

Dále nabízíme také online preventivní programy. 

 

online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjádření KPPP k filmu V síti

Vyjádření KPPP k filmu V síti je možné nalézt zde.