Cesta hrdiny 2021 - ZMĚNA TERMÍNU

Vážení rodiče,

s ohledem k aktuálním vládním nařízením z důvodů pandemie onemocnění COVID 19 je původně plánovaný termín růstové skupiny Cesta hrdiny odsunut na období leden až duben 2021. Tento běh růstové skupiny je určen pro žáky 6. - 8. ročníků ZŠ a prim - tercií víceletých gymnázií.

Více informací naleznete v letáčku.

 

Cesta hrdiny

 

Přehled vzdělávacích aktivit pro pedagogy v oblasti prevence září 2020 - únor 2021

TERMÍN

AKCE

CÍLOVÁ SKUPINA

POŘÁDAJÍCÍ ORGANIZACE

MÍSTO

ZÁŘÍ 2020

11. – 12. 9.

Výcvik pedagogů a lektorů PP - 1. blok

Pedagogové a lektoři KPPP

KPPP

KPPP

18. – 19. 9.

Výcvik pedagogů a lektorů PP – 3. blok

Pedagogové a lektoři KPPP

KPPP

KPPP

21. 9.

9.00 – 14.00

Setkání školních metodiků prevence

ŠMP

KPPP

KPPP

22.9.

14.00 – 16.00 - zrušeno

Porada ředitelů spolupracujících škol

Ředitelé škol

KPPP

KPPP

23. 9.

9.00 – 14.00 - zrušeno

Seminář pro žadatele o dotace MHMP

ŠMP + PPP

MHMP

Nová radnice HMP

ŘÍJEN 2020

1.10.

14.00 – 16.00

Seminář Jak zpracovat žádost o grant MHMP

ŠMP spolupracujících škol

KPPP

KPPP

7. 10.

14.00 – 17.00

Shrnutí výcviku  I.  bloku

Lektoři a pedagogové, kteří se nemohli zúčastnit celého výcviku prvního bloku

KPPP

KPPP

15.10.

14.00 – 16.00

Intervize pro pedagogy

Pedagogové

KPPP

KPPP

19. – 20. 10

Konference PPRCH 2020

Preventivní svět kolem nás, v nás

ŠMP, pedagogové

Klinika adiktologie

MHMP a další

Nová radnice MHMP

21.10.

14.00 – 17.00

PŘESUNUTO NA
2.12.2020
14.00 - 17.00

Setkání výchovných poradců
 

Výchovní poradci ze škol spolupracující s KPPP

KPPP

KPPP

LISTOPAD 2020

Bude upřesněno

O drogách aktuálně

Pedagogové

Lektoři PP

KPPP ve spolupráci s pracovníkem DROP – IN Mgr. Martinem Titmanem

DROP-IN

Karolíny Světlé 18 (vchod z ulice Boršov)

110 00 Praha 1

Listopad (středa) – bude upřesněno

4hodinový seminář v odpoledních hodinách

PRVNÍ POMOC

Lektoři PP

Pedagogové

KPPP ve spolupráci s externím lektorem první pomoci

KPPP

12.11.

14.00 -16.00

Intervize pro pedagogy

ŠMP, Pedagogové

KPPP

KPPP

PROSINEC 2020

3.12.

14.00 – 16.00

Intervize pro pedagogy

ŠMP, pedagogové

KPPP

KPPP

2021

TERMÍN

AKCE

CÍLOVÁ SKUPINA

POŘÁDAJÍCÍ ORGANIZACE

MÍSTO

8.  -  9. 1. 2021 8:30 – 18:30

8:30 – 18:30

Výcvik - Prevence šikanování – 2. blok

Pedagogové

Lektoři PP

KPPP

KPPP

15. – 16. 1. 2021

8.30 – 16.30

8.30 – 16.30

Výcvik - Prevence rizikového sexuálního chování/ Prevence rasismu a xenofobie/ Hodnotová orientace/ Pozitivní vztah k rodičům – IV. blok

Pedagogové

Lektoři PP

KPPP

KPPP

9. 2. 2021

9.00 – 14.00

Setkání ŠMP + intervizní setkání

Pedagogové

KPPP

KPPP

Vzdělávací akce pro pedagogy jsou vzhledem k mimořádným opatřením zrušeny

V souvislosti s nařízením vlády o mimořádných opatřeních jsme bohužel nuceni zrušit všechny plánované vzdělávací akce pro pedagogy od 16.3. do odvolání. Budeme se snažit najít náhradní termíny, až se situace trochu uklidní.

V případě potřeby jsme Vám stále jsme k dispozici na e-mailu prevence@kppp.cz. 

Přejeme hodně sil a pevného zdraví!

Tým prevence KPPP

Vyjádření KPPP k filmu V síti

Vyjádření KPPP k filmu V síti je možné nalézt zde.

Přehled vzdělávacích akcí pro pedagogy (leden - srpen 2020)

Přehled vzdělávacích a dalších akcí pro pedagogy z oblasti

 prevence rizikového chování

LEDEN – SRPEN 2020

Akce jsou pro pedagogy bezplatné.  Všechny akce, není – li uvedeno jinak, se uskuteční v prostorách KPPP, Pernerova 427/8, Karlín, Praha 8. Prosíme o potvrzení zájmu o účast minimálně s týdenním předstihem na e-mail: prevence@kppp.cz  

TERMÍN

AKCE

LEDEN 2020

10. a 11. 1.
8.30 – 18.30

Školení Posilování pozitivních hodnot a postojů - Prevence šikanování - podpora pozitivních vztahů v třídním kolektivu, mapování vztahů v kolektivu – 20 hodin.

Určeno začínajícím metodikům prevence a všem pedagogům se zájmem o problematiku primární prevence rizikového chování.

17. -18. 1.
8.30-18.30

Školení Posilování pozitivních hodnot a postojů -  Posilování pozitivní hodnotové orientace, prevence rizikového sexuálního chování a vztahů k rodičům, prevence rasismu a xenofobie – 20 hodin.

Určeno začínajícím metodikům prevence a všem pedagogům se zájmem o problematiku primární prevence rizikového chování.

ÚNOR 2020

10. 2.
13.00 – 16.00

Setkání poskytovatelů sociálních služeb na MČ Praha 8 – Příprava konference sociální služby a vzdělávání P8 2020

Akce ve spolupráci s ÚMČ P8 a organizacemi P8.  Vítána účast a podpora škol při přípravě konference plánované na listopad 2020. Přijďte se zapojit do plánování.

11. 2.
9.00 – 13.00

Pracovní setkání školních metodiků prevence
Téma: Specifika práce s dítětem s poruchou chování
            a možnosti školy

11. 2.
14.00 – 16.00

Intervize pro pedagogy

Bezpečný prostor a čas pro sdílení radostí a starostí ze školního života, hledání nových úhlů pohledu a nových možností řešení ve spolupráci s kolegy a pracovníky KPPP. Účinná prevence vyhoření, způsob psychohygieny a součást profesního růstu. Určeno všem pedagogům.

18. 2.
8.30 – 12.30

Školení pro pedagogy Jak pracovat s výsledky Mapování vztahů v kolektivu

Školení je primárně určeno novým školním metodikům prevence a pedagogům, v jejichž třídách bude probíhat v tomto pololetí v rámci programů primární prevence  Mapování vztahů v kolektivu. Absolvování školení je nutnou podmínkou pro předání výsledků tohoto šetření. (Absolvování v minulosti zůstává v platnosti.)

BŘEZEN 2020

2. 3. 14.00 – 18.00

Školení pro pedagogy Jak pracovat s výsledky Mapování vztahů v kolektivu

Školení je primárně určeno novým školním metodikům prevence a pedagogům, v jejichž třídách bude probíhat v tomto pololetí v rámci programů primární prevence Mapování vztahů v kolektivu. Absolvování školení je nutnou podmínkou pro předání výsledků tohoto šetření. (Absolvování v minulosti zůstává v platnosti.)

16. 3. 14.00 – 16.00

Intervize pro pedagogy

Bezpečný prostor a čas pro sdílení radostí a starostí ze školního života, hledání nových úhlů pohledu a nových možností řešení ve spolupráci s kolegy a pracovníky KPPP. Účinná prevence vyhoření, způsob psychohygieny a součást profesního růstu. Určeno všem pedagogům.

18. 3. 14.00 – 16.30

Pracovní setkání výchovných poradců

V průběhu celého března

Možnost individuálních konzultací k výsledkům Mapování vztahů v kolektivu pro pedagogy

DUBEN

V průběhu celého dubna

Možnost individuálních konzultací k výsledkům Mapování vztahů v kolektivu pro pedagogy

16. 4. 14.00 - 16.00

Intervize pro pedagogy

Bezpečný prostor a čas pro sdílení radostí a starostí ze školního života, hledání nových úhlů pohledu a nových možností řešení ve spolupráci s kolegy a pracovníky KPPP. Účinná prevence vyhoření, způsob psychohygieny a součást profesního růstu. Určeno všem pedagogům.

KVĚTEN 2020

6. 5. 8.30 – 13.00

Pracovní setkání pro školní metodiky prevence ŠMP
Navrhované téma: Specifika práce s dětmi s poruchami autistického spektra

6. 5. 14.00 – 16.00

Intervize pro pedagogy

Bezpečný prostor a čas pro sdílení radostí a starostí ze školního života, hledání nových úhlů pohledu a nových možností řešení ve spolupráci s kolegy a pracovníky KPPP. Účinná prevence vyhoření, způsob psychohygieny a součást profesního růstu. Určeno všem pedagogům.

14. 5.

Pražské fórum primární prevence – nepořádá KPPP, ale MHMP ve spolupráci s dalšími organizacemi, místem konání pravděpodobně MHMP, více na ww stránkách. Účast metodikům prevence velmi doporučujeme.

SRPEN 2020

17. – 21. 8.

Základní školení Posilování pozitivních hodnot a postojů – 40 hodin.

Určeno začínajícím metodikům prevence a všem pedagogům se zájmem o problematiku primární prevence rizikového chování. Určeno též novým zájemcům ze škol o realizaci programů všeobecné prevence v rámci projektu KPPP Posilování pozitivních hodnot a postojů.

Tým prevence KPPP nabízí možnost domluvy individuální metodické konzultace pro pedagogy v případě potřeby v celé šíři témat prevence rizikového chování ve škole.

Těšíme se s Vámi na viděnou.

V Praze, dne 8. 1. 2020

Zpracovala: Mgr. Radka Fraňková, metodik prevence KPPP