Vyjádření KPPP k filmu V síti

Vyjádření KPPP k filmu V síti je možné nalézt zde.

Přehled vzdělávacích akcí pro pedagogy (leden - srpen 2020)

Přehled vzdělávacích a dalších akcí pro pedagogy z oblasti

 prevence rizikového chování

LEDEN – SRPEN 2020

Akce jsou pro pedagogy bezplatné.  Všechny akce, není – li uvedeno jinak, se uskuteční v prostorách KPPP, Pernerova 427/8, Karlín, Praha 8. Prosíme o potvrzení zájmu o účast minimálně s týdenním předstihem na e-mail: prevence@kppp.cz  

TERMÍN

AKCE

LEDEN 2020

10. a 11. 1.
8.30 – 18.30

Školení Posilování pozitivních hodnot a postojů - Prevence šikanování - podpora pozitivních vztahů v třídním kolektivu, mapování vztahů v kolektivu – 20 hodin.

Určeno začínajícím metodikům prevence a všem pedagogům se zájmem o problematiku primární prevence rizikového chování.

17. -18. 1.
8.30-18.30

Školení Posilování pozitivních hodnot a postojů -  Posilování pozitivní hodnotové orientace, prevence rizikového sexuálního chování a vztahů k rodičům, prevence rasismu a xenofobie – 20 hodin.

Určeno začínajícím metodikům prevence a všem pedagogům se zájmem o problematiku primární prevence rizikového chování.

ÚNOR 2020

10. 2.
13.00 – 16.00

Setkání poskytovatelů sociálních služeb na MČ Praha 8 – Příprava konference sociální služby a vzdělávání P8 2020

Akce ve spolupráci s ÚMČ P8 a organizacemi P8.  Vítána účast a podpora škol při přípravě konference plánované na listopad 2020. Přijďte se zapojit do plánování.

11. 2.
9.00 – 13.00

Pracovní setkání školních metodiků prevence
Téma: Specifika práce s dítětem s poruchou chování
            a možnosti školy

11. 2.
14.00 – 16.00

Intervize pro pedagogy

Bezpečný prostor a čas pro sdílení radostí a starostí ze školního života, hledání nových úhlů pohledu a nových možností řešení ve spolupráci s kolegy a pracovníky KPPP. Účinná prevence vyhoření, způsob psychohygieny a součást profesního růstu. Určeno všem pedagogům.

18. 2.
8.30 – 12.30

Školení pro pedagogy Jak pracovat s výsledky Mapování vztahů v kolektivu

Školení je primárně určeno novým školním metodikům prevence a pedagogům, v jejichž třídách bude probíhat v tomto pololetí v rámci programů primární prevence  Mapování vztahů v kolektivu. Absolvování školení je nutnou podmínkou pro předání výsledků tohoto šetření. (Absolvování v minulosti zůstává v platnosti.)

BŘEZEN 2020

2. 3. 14.00 – 18.00

Školení pro pedagogy Jak pracovat s výsledky Mapování vztahů v kolektivu

Školení je primárně určeno novým školním metodikům prevence a pedagogům, v jejichž třídách bude probíhat v tomto pololetí v rámci programů primární prevence Mapování vztahů v kolektivu. Absolvování školení je nutnou podmínkou pro předání výsledků tohoto šetření. (Absolvování v minulosti zůstává v platnosti.)

16. 3. 14.00 – 16.00

Intervize pro pedagogy

Bezpečný prostor a čas pro sdílení radostí a starostí ze školního života, hledání nových úhlů pohledu a nových možností řešení ve spolupráci s kolegy a pracovníky KPPP. Účinná prevence vyhoření, způsob psychohygieny a součást profesního růstu. Určeno všem pedagogům.

18. 3. 14.00 – 16.30

Pracovní setkání výchovných poradců

V průběhu celého března

Možnost individuálních konzultací k výsledkům Mapování vztahů v kolektivu pro pedagogy

DUBEN

V průběhu celého dubna

Možnost individuálních konzultací k výsledkům Mapování vztahů v kolektivu pro pedagogy

16. 4. 14.00 - 16.00

Intervize pro pedagogy

Bezpečný prostor a čas pro sdílení radostí a starostí ze školního života, hledání nových úhlů pohledu a nových možností řešení ve spolupráci s kolegy a pracovníky KPPP. Účinná prevence vyhoření, způsob psychohygieny a součást profesního růstu. Určeno všem pedagogům.

KVĚTEN 2020

6. 5. 8.30 – 13.00

Pracovní setkání pro školní metodiky prevence ŠMP
Navrhované téma: Specifika práce s dětmi s poruchami autistického spektra

6. 5. 14.00 – 16.00

Intervize pro pedagogy

Bezpečný prostor a čas pro sdílení radostí a starostí ze školního života, hledání nových úhlů pohledu a nových možností řešení ve spolupráci s kolegy a pracovníky KPPP. Účinná prevence vyhoření, způsob psychohygieny a součást profesního růstu. Určeno všem pedagogům.

14. 5.

Pražské fórum primární prevence – nepořádá KPPP, ale MHMP ve spolupráci s dalšími organizacemi, místem konání pravděpodobně MHMP, více na ww stránkách. Účast metodikům prevence velmi doporučujeme.

SRPEN 2020

17. – 21. 8.

Základní školení Posilování pozitivních hodnot a postojů – 40 hodin.

Určeno začínajícím metodikům prevence a všem pedagogům se zájmem o problematiku primární prevence rizikového chování. Určeno též novým zájemcům ze škol o realizaci programů všeobecné prevence v rámci projektu KPPP Posilování pozitivních hodnot a postojů.

Tým prevence KPPP nabízí možnost domluvy individuální metodické konzultace pro pedagogy v případě potřeby v celé šíři témat prevence rizikového chování ve škole.

Těšíme se s Vámi na viděnou.

V Praze, dne 8. 1. 2020

Zpracovala: Mgr. Radka Fraňková, metodik prevence KPPP

Zrušení školení pro pedagogy Jak pracovat s výsledky Mapování vztahů v kolektivu

Školení pro pedagogy Jak pracovat s výsledky Mapování vztahů v kolektivu, konající se 18.2 od 8:30 do 12:30 je z důvodu malého zájmu zrušeno.

Další školení se koná 2.3 od 14:00 do 18:00 v KPPP.

Děkujeme za pochopení.