Naši lektoři

Mezi naše lektory se řadí početná skupina lidí, které spojuje mnohé – zájem o druhého, společné hodnoty, snaha o pomoc žákům a učitelům. Jedná se o studenty i absolventy nejčastěji humanitně orientovaných vysokých či vyšších odborných škol (psychologie, pedagogika, teologie, adiktologie ad.). Lektoři prochází průběžným vzděláváním v celkovém rozsahu 200 hodin v různých oblastech primární prevence tak, aby byli dobře připraveni na svou práci se školními třídami i jednotlivci.