O nás

Děti a dospívající jsou v lidské společnosti těmi, které vnímáme jako ohrožené vznikem či rozvojem rizikového chování. Prostřednictvím preventivních programů chceme přispět k ochraně a zdravému rozvoji dětské osobnosti. Jsme křesťanskou organizací, proto křesťanství vnášíme do naší práce v podobě otevřeného a respektujícího přístupu k lidem, se kterými se setkáváme. Křesťanská tematika však není obsahem našich preventivních programů. Náplní naší práce je snaha ukazovat cestu komunikace, nenásilí, vzájemné pomoci a opravdového zájmu o druhé. Podporujeme proces sebepoznávání a sebepřijetí jako nezbytný předpoklad osobnostního růstu. Naším posláním je pomáhat druhým stát se lidmi, kteří se dokážou svobodně rozhodovat, nesou odpovědnost za své jednání a respektují životní cestu druhých.