Selektivní prevence

V rámci selektivní prevence nabízíme služby jednotlivcům i skupinám, u kterých se ve zvýšené míře objevily faktory nebezpečné z hlediska vzniku a rozvoje různých forem rizikového chování (např. šikana, závislosti, rizikové sexuální chování, záškoláctví, sebepoškozování).

Nabízíme:

  • Programy pro třídy ohrožené šikanou, nekázní či jinak problematickým chováním
  • Individuální poradenství pro žáky/studenty, rodiče a pedagogy