Růstová skupina pro žáky 2. stupně

 

V tomto roce růstová skupina probíhá každé úterý od 16:00 do 17:30. Přihlašování bylo ukončeno.

 

Růstová skupina (dále jen RS) je určena pro žáky 6. - 8. ročníků ZŠ a prim-tercií víceletých gymnázií. RS zahrnuje
10 skupinových setkání pro žáky, 4 - 6 společných setkání pro rodiče a možnost individuálních konzultací
v průběhu programu. Časová dotace jednoho skupinového setkání je 90 minut.

Co může RS přinést dítěti:

  • Bude lépe rozumět sám sobě i druhým.
  • Posílí jeho sebevědomí.
  • Naučí se přiměřeným způsobem prosazovat své názory a komunikovat s vrstevníky.
  • Bude lépe zvládat stres a náročné životní situace.
  • Stane se odolnějším vůči šikaně, závislostem a jinému rizikovému chování.

Co může RS přinést rodiči:

  • Naučí se efektivněji komunikovat s dospívajícím dítětem.
  • Bude umět lépe podpořit své dítě v náročné situaci.
  • Získá podporu a inspiraci pro zvládání každodenních situací v rodině

Kdy: pravidelně jeden den v týdnu v odpoledních hodinách
Kde: v prostorách Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny, Pernerova 427/8, Praha 8
Cena: Na program je žádáno o finanční podporu MHMP, finanční spoluúčast rodičů je 1500 Kč.
Kontakt: pro přihlášení a doplňující dotazy kontaktujte Radku Fraňkovou – email: frankova@kppp.cz; tel: 730 172 196.