Indikovaná prevence

V rámci indikované prevence se zaměřujeme na práci s jednotlivci, u kterých se již vyskytly v počátečních stádiích projevy rizikového chování (např. šikana, závislosti, rizikové sexuální chování, záškoláctví, sebepoškozování). Naší snahou je podchytit rozvíjející se potíže co nejdříve, posoudit závažnost situace, zahájit včasné intervence či doporučit služby organizací věnujících se příslušné problematice.

Nabízíme:

  • Individuální poradenství pro žáky/studenty, rodiče a pedagogy
  • Individuální psychoterapii pro děti a dospívající