Naše služby

Následující tabulka uvádí ceny jednotlivých služeb:

Služba Popis služby Cena
Všeobecná prevence 1 blok - 4 vyučovací hodiny, konzultace s pedagogy před a po programu 5000 Kč
Selektivní prevence 1 setkání - 2 vyučovací hodiny, konzultace se školním poradenským týmem před a po programu 2800 Kč
Indikovaná prevence   bezplatná