Přehled nabízených témat programů primární prevence ve šk. roce 2022/23

 

VŠEOBECNÁ PREVENCE

Témata pro školní rok 2022/2023

 • Posilování kladného sebepřijetí, sebeprezentace, sebepoznání 
 • Mapování vztahů v třídním kolektivu - sociometrie
 • Prevence šikanování
 • Prevence kyberšikany
 • Prevence závislostí
 • Já a mé hodnoty
 • Prevence rizikového sexuálního chování
 • Posilování pozitivních vztahů k rodičům
 • Prevence rasismu a xenofobie

Nově nabízíme i tato témata: 

 • Podpora duševního zdraví
 • Podpora bezpečí v online prostoru

 

Dále nabízíme také online preventivní programy. 

 

online