Přehled vzdělávacích a dalších akcí pro pedagogy z oblasti prevence rizikového chování

TERMÍN

AKCE

LEDEN 2021

8. a 9. 1.
9.00 – 17.00

Školení Posilování pozitivních hodnot a postojů - Prevence šikanování - podpora pozitivních vztahů v třídním kolektivu, mapování vztahů v kolektivu.

Určeno začínajícím metodikům prevence a všem pedagogům se zájmem o problematiku primární prevence rizikového chování.

15. -16. 1.
9.00- 17.

Školení Posilování pozitivních hodnot a postojů -  Posilování pozitivní hodnotové orientace, prevence rizikového sexuálního chování a vztahů k rodičům, prevence rasismu a xenofobie.

Určeno začínajícím metodikům prevence a všem pedagogům se zájmem o problematiku primární prevence rizikového chování.

ÚNOR 2021

9. 2.
9.00 – 12.00

Pracovní setkání školních metodiků prevence
Intervize pro ŠMP

17.2.
14.00 – 16.00

Pracovní setkání výchovných poradců

18. 2.
16.00 – 18.00

Intervize pro školní psychology

BŘEZEN 2021

15. 3. 14.00 – 16.00

Intervize pro pedagogy

18. 3. 16.00 – 18.00

Intervize pro školní psychology

25. 3. 9.00 – 14.00

Školení pro pedagogy Sociometrie a její využití v práci se třídou – on-line

DUBEN 2021

V průběhu celého dubna

Možnost individuálních konzultací k výsledkům Mapování vztahů v kolektivu pro pedagogy

13. 4. 16.00 – 18.00

Intervize pro školní psychology

14. 4. 14.00 - 16.00

Intervize pro pedagogy

21. 4. 16.00 – 18.00

Pracovní setkání pedagogů k tématu návratu žáků do škol

KVĚTEN 2021

4. 5. 9.00 – 12.00

Pracovní setkání pro školní metodiky prevence ŠMP
Intervize pro ŠMP

13. 5. 14.00 – 16.00

Intervize pro pedagogy

17. 5. 16.00 – 18.00

Intervize pro školní psychology

SRPEN 2021

16. 8. – 20. 8.

Základní školení všeobecné primární prevence rizikového chování Posilování pozitivních hodnot a postojů – 40 hodin.

Určeno začínajícím metodikům prevence a všem pedagogům se zájmem o problematiku primární prevence rizikového chování. Určeno též novým zájemcům ze škol o realizaci programů všeobecné prevence v rámci projektu KPPP Posilování pozitivních hodnot a postojů.