Přehled vzdělávacích aktivit pro pedagogy v oblasti prevence září 2020 - únor 2021

TERMÍN

AKCE

CÍLOVÁ SKUPINA

POŘÁDAJÍCÍ ORGANIZACE

MÍSTO

ZÁŘÍ 2020

11. – 12. 9.

Výcvik pedagogů a lektorů PP - 1. blok

Pedagogové a lektoři KPPP

KPPP

KPPP

18. – 19. 9.

Výcvik pedagogů a lektorů PP – 3. blok

Pedagogové a lektoři KPPP

KPPP

KPPP

21. 9.

9.00 – 14.00

Setkání školních metodiků prevence

ŠMP

KPPP

KPPP

22.9.

14.00 – 16.00 - zrušeno

Porada ředitelů spolupracujících škol

Ředitelé škol

KPPP

KPPP

23. 9.

9.00 – 14.00 - zrušeno

Seminář pro žadatele o dotace MHMP

ŠMP + PPP

MHMP

Nová radnice HMP

ŘÍJEN 2020

1.10.

14.00 – 16.00

Seminář Jak zpracovat žádost o grant MHMP

ŠMP spolupracujících škol

KPPP

KPPP

7. 10.

14.00 – 17.00

Shrnutí výcviku  I.  bloku

Lektoři a pedagogové, kteří se nemohli zúčastnit celého výcviku prvního bloku

KPPP

KPPP

15.10.

14.00 – 16.00

Intervize pro pedagogy

Pedagogové

KPPP

KPPP

19. – 20. 10

Konference PPRCH 2020

Preventivní svět kolem nás, v nás

ŠMP, pedagogové

Klinika adiktologie

MHMP a další

Nová radnice MHMP

21.10.

14.00 – 17.00

PŘESUNUTO NA
2.12.2020
14.00 - 17.00

Setkání výchovných poradců
 

Výchovní poradci ze škol spolupracující s KPPP

KPPP

KPPP

LISTOPAD 2020

Bude upřesněno

O drogách aktuálně

Pedagogové

Lektoři PP

KPPP ve spolupráci s pracovníkem DROP – IN Mgr. Martinem Titmanem

DROP-IN

Karolíny Světlé 18 (vchod z ulice Boršov)

110 00 Praha 1

Listopad (středa) – bude upřesněno

4hodinový seminář v odpoledních hodinách

PRVNÍ POMOC

Lektoři PP

Pedagogové

KPPP ve spolupráci s externím lektorem první pomoci

KPPP

12.11.

14.00 -16.00

Intervize pro pedagogy

ŠMP, Pedagogové

KPPP

KPPP

PROSINEC 2020

3.12.

14.00 – 16.00

Intervize pro pedagogy

ŠMP, pedagogové

KPPP

KPPP

2021

TERMÍN

AKCE

CÍLOVÁ SKUPINA

POŘÁDAJÍCÍ ORGANIZACE

MÍSTO

8.  -  9. 1. 2021 8:30 – 18:30

8:30 – 18:30

Výcvik - Prevence šikanování – 2. blok

Pedagogové

Lektoři PP

KPPP

KPPP

15. – 16. 1. 2021

8.30 – 16.30

8.30 – 16.30

Výcvik - Prevence rizikového sexuálního chování/ Prevence rasismu a xenofobie/ Hodnotová orientace/ Pozitivní vztah k rodičům – IV. blok

Pedagogové

Lektoři PP

KPPP

KPPP

9. 2. 2021

9.00 – 14.00

Setkání ŠMP + intervizní setkání

Pedagogové

KPPP

KPPP