On-line setkání pro rodiče

on-line_rodiče

Vnímáme, že současný stav klade nároky nejen na žáky, naše děti, ale zároveň i na Vás jako rodiče.

Rádi bychom Vás rodiče, podpořili a dali Vám možnost popovídat si o možnostech a rizicích této doby a strategiích jejího zvládnutí.

Nabízíme Vám  on-line setkání KRIZE POD KONTROLOU prostřednictvím aplikace ZOOM v rozsahu 1,5 hodiny vždy maximálně pro 10 rodičů.

A co by Vám účast na tomto setkání mohla přinést?

  • Zastavit se a pojmenovat, co Vám dělá v této době radost a starost.

  • Možnost vzájemně sdílet s ostatními rodiči, kteří se v podobné situaci ocitli – vědět, že v tom nejste sami.

  • Vzájemně se inspirovat dobrými tipy z praxe – předat si zkušenosti co funguje.

  • Společně hledat možnosti a nové cesty, jak vyjít vstříc potřebám svým i svých dětí.

Více informací naleznete v přiloženém letáku

………………………………………………………………………….....................................

Setkáním Vás bude provázet dvojice metodiků prevence z KPPP složená z těchto odborníků:

                                Mgr. Radka Fraňková metodik prevence

                                Bc. Růžena Bucharová metodik prevence/speciální pedagog

                                Mgr. Helena Beranová, metodik prevence/ psycholog