Hledáme nové lektory a lektorky do týmu primární prevence

letak

Přehled vzdělávacích a dalších akcí pro pedagogy z oblasti prevence rizikového chování

TERMÍN

AKCE

LEDEN 2021

8. a 9. 1.
9.00 – 17.00

Školení Posilování pozitivních hodnot a postojů - Prevence šikanování - podpora pozitivních vztahů v třídním kolektivu, mapování vztahů v kolektivu.

Určeno začínajícím metodikům prevence a všem pedagogům se zájmem o problematiku primární prevence rizikového chování.

15. -16. 1.
9.00- 17.

Školení Posilování pozitivních hodnot a postojů -  Posilování pozitivní hodnotové orientace, prevence rizikového sexuálního chování a vztahů k rodičům, prevence rasismu a xenofobie.

Určeno začínajícím metodikům prevence a všem pedagogům se zájmem o problematiku primární prevence rizikového chování.

ÚNOR 2021

9. 2.
9.00 – 12.00

Pracovní setkání školních metodiků prevence
Intervize pro ŠMP

17.2.
14.00 – 16.00

Pracovní setkání výchovných poradců

18. 2.
16.00 – 18.00

Intervize pro školní psychology

BŘEZEN 2021

15. 3. 14.00 – 16.00

Intervize pro pedagogy

18. 3. 16.00 – 18.00

Intervize pro školní psychology

25. 3. 9.00 – 14.00

Školení pro pedagogy Sociometrie a její využití v práci se třídou – on-line

DUBEN 2021

V průběhu celého dubna

Možnost individuálních konzultací k výsledkům Mapování vztahů v kolektivu pro pedagogy

13. 4. 16.00 – 18.00

Intervize pro školní psychology

14. 4. 14.00 - 16.00

Intervize pro pedagogy

21. 4. 16.00 – 18.00

Pracovní setkání pedagogů k tématu návratu žáků do škol

KVĚTEN 2021

4. 5. 9.00 – 12.00

Pracovní setkání pro školní metodiky prevence ŠMP
Intervize pro ŠMP

13. 5. 14.00 – 16.00

Intervize pro pedagogy

17. 5. 16.00 – 18.00

Intervize pro školní psychology

SRPEN 2021

16. 8. – 20. 8.

Základní školení všeobecné primární prevence rizikového chování Posilování pozitivních hodnot a postojů – 40 hodin.

Určeno začínajícím metodikům prevence a všem pedagogům se zájmem o problematiku primární prevence rizikového chování. Určeno též novým zájemcům ze škol o realizaci programů všeobecné prevence v rámci projektu KPPP Posilování pozitivních hodnot a postojů.

On-line setkání pro rodiče

Vnímáme, že současný stav klade nároky nejen na žáky, naše děti, ale zároveň i na Vás jako rodiče.

Rádi bychom Vás rodiče, podpořili a dali Vám možnost popovídat si o možnostech a rizicích této doby a strategiích jejího zvládnutí.

Nabízíme Vám  on-line setkání KRIZE POD KONTROLOU prostřednictvím aplikace ZOOM v rozsahu 1,5 hodiny vždy maximálně pro 10 rodičů.

A co by Vám účast na tomto setkání mohla přinést?

  • Zastavit se a pojmenovat, co Vám dělá v této době radost a starost.

  • Možnost vzájemně sdílet s ostatními rodiči, kteří se v podobné situaci ocitli – vědět, že v tom nejste sami.

  • Vzájemně se inspirovat dobrými tipy z praxe – předat si zkušenosti co funguje.

  • Společně hledat možnosti a nové cesty, jak vyjít vstříc potřebám svým i svých dětí.

Více informací naleznete v přiloženém letáku

………………………………………………………………………….....................................

Setkáním Vás bude provázet dvojice metodiků prevence z KPPP složená z těchto odborníků:

                                Mgr. Radka Fraňková metodik prevence

                                Bc. Růžena Bucharová metodik prevence/speciální pedagog

                                Mgr. Helena Beranová, metodik prevence/ psycholog


Intervize pro pedagogy - ONLINE

Vážení pedagogové,

intervize, která je naplánovaná na 3.12. od 14:00 do 16:00 proběhne online formou. Pro přihlášení napište na email prevence@kppp.cz. Poté Vám bude zaslán odkaz na Zoom. 

Těšíme se a přejeme Vám klidné dny.

Tým prevence

Cesta hrdiny 2021 - ZMĚNA TERMÍNU

Vážení rodiče,

s ohledem k aktuálním vládním nařízením z důvodů pandemie onemocnění COVID 19 je původně plánovaný termín růstové skupiny Cesta hrdiny odsunut na období leden až duben 2021. Tento běh růstové skupiny je určen pro žáky 6. - 8. ročníků ZŠ a prim - tercií víceletých gymnázií.

Více informací naleznete v letáčku.

 

Cesta hrdiny