Jak se objednat?

Kdo se může objednat?

 • Dítě objednávají rodiče ( zákonní zástupci).
 • Zletilý klient se objednává sám.

Jakým způsobem se nejlépe objednat?

 • telefonicky 222 322 624, 739 012 074,
 • prostřednictvím elektronického formuláře (kliknutím na tlačítko vpravo)
 • e-mailem: poradna@kppp.cz ,
 • osobně v návštěvních hodinách v recepci na adrese Pernerova 8/427, Praha 8 

Co k objednání potřebujete?

 • K objednání není potřeba žádné doporučení ani kartička zdravotní pojišťovny!

Když si nejste jistí ...

 • Objednávky vyřizují naše recepční, které Vám pomohou upřesnit objednávku. V případě potřeby  Vás požádají o doplňující informace.
 • Pokud řešení Vaší situace nespadá do kompetence KPPP, pomohou Vám nasměrovat do vhodnější instituce.

Informace, které budeme potřebovat,

abychom co nejlépe vyhověli objednávce   (stanovili předpokládaný typ služby, časový odhad, kompetentního pracovníka)

 • Jméno a příjmení dítěte a rodičů, pokud se odlišují.
 • Telefonický kontakt na rodiče
 • Datum narození dítěte
 • Škola, třída
 • Kdo vyšetření žádá (kdo k němu dal podnět)
 • Jedná se o první vyšetření nebo už bylo dítě psychologicky vyšetřeno (v KPPP – u koho?, v jiné poradně, u klinického psychologa, u psychiatra, jinde….)
 • Zakázka: Co rodiče od vyšetření očekávají?  např.:  
  • konzultaci o výchovných problémech nebo zvláštnostech v chování dítěte,
  • posouzení školní zralosti dítěte,
  • řešení problémů ve škole – s chováním, s učením, se zvládnutím konkrétních dovedností, se vztahy mezi dětmi,
  • doporučení typu školy, konzultaci o volbě školy,
  • úpravu podmínek vzdělávání – doporučení pro učitele, pro rodiče, vyjádření k žádosti rodičů o individuální vzdělávání, odložení nástupu školní docházky, k zařazení do přípravné třídy, speciální školy…)
  • kontrolu nastavených podpůrných opatření (změnu, prodloužení Doporučení)
  • jiné….
 • Stručný popis problému: (některé z uvedených okruhů vyžadují doplnění, jiné nikoli)
 • Upřesňující otázky:
  • Proč zrovna KPPP (pokud dítě není ze školy navázané dohodou o spolupráci)
  • Co má být výstupem z vyšetření, pro koho bude určený a za jakým účelem
  • S kým byl problém dosud konzultován
  • jiné doplnění…

A co dál?

 • Všechny objednávky naše recepční povinně evidují. Objednávky klientů z našich spolupracujících škol předají bezprostředně příslušnému odborníkovi. Ostatní jsou přidělovány cca 1 x měsíčně jednotlivým pracovníkům podle jejich kapacity a zaměření.
 • Nejpozději do 4 týdnů se Vám pracovnice recepce ozvou s návrhem termínu. 

Proč rozlišujeme naše spolupracující školy a ty ostatní?

 • KPPP vznikla z podnětu církevních škol, aby poskytovala služby jejím žákům a rodičům, a také těm, pro které je důležitý křesťanský přístup při řešení problémů výchovy a vzdělávání. S církevními školami má tedy navázanou úzkou spolupráci v podobném duchu, v jakém funguje spádovost u běžných, "státních" poraden.
 • Řešení problémů, které souvisejí  se školním vzdělávání ( např. podezření na specifickou poruchu učení, selhávání ve škole apod.), je většinou dlouhodobé a vyžaduje úzkou a osobní spolupráci mezi poradenským pracovníkem a učitelem (školou), kterou KPPP nemůže zaručit, pokud se školou nemá uzavřenou dohodu o spolupráci. Proto je výhodnější obrátit se v takových případech na příslušnou pedagogicko-psychologickou poradnu podle školy, do které žák chodí. Její určený pracovník školu zná a může lépe porozumět kontextu problému i cíleně nastavit a usměrňovat podporu dítěti.  Kontakt na příslušnou PPP by měla poskytnout škola. Pomoci při výběru by vám mohl rejstřík škol a školských zařízení na stránkách MŠMT (do kolonky "typ školy" je nutné z nabídky vybrat pedagogicko psychologická poradna).