Naše služby

KOMU?

Rodičům, zákonným zástupcům, učitelům, dětem, žákům, studentům

S ČÍM?

S problémy v oblasti výchovy a vzdělávání:

 • výchovné obtíže v rodině i ve škole
 • adaptační a výchovné problémy v mateřských školách
 • zjišťování školní připravenosti.
 • poradenství při nástupu školní docházky a volbě školy.
 • potíže v učení - neúspěšnost, neprospěch, ale i mimořádné nadání (diagnostika, konzultace, doporučení podpůrných opatření pro školu)
 • vydávání doporučení pro zařazení do tříd a škol zřízených podle §16 odst. 9 Školského zákona (tzv. speciálních škol).
 • posouzení studijních předpokladů dítěte při volbě střední školy, při volbě víceletých gymnázií
 • osobnostní problémy
 • rodinné a vztahové problémy
 • prevence rizikového chování, realizace preventivních programů ve spolupráci se školou, metodická podpora školám při výskytu rizikového chování, práce se třídou.

JAK?

Principy naší práce:

 • Kompetence – Respektujeme platnou legislativu, pravomoci KPPP jsou stejné, jako mají státní pedagogicko-psychologické poradny
 • Odbornost – Naši pracovníci jsou plně kvalifikovaní, dále se vzdělávají, mají možnost supervize
 • Diskrétnost – Respektujeme ochranu osobních údajů zaměstnanců, klientů i všech dalších subjektů, se kterými spolupracuje, dle požadavků platné legislativy.
 • Důraz na křesťanské hodnoty - Řada rodičů se na naši poradnu obrací, protože se chce poradit o výchovných otázkách. Křesťanští rodiče je dosti často vnímají v souvislosti se svým náboženským přesvědčením. V KPPP otevírají toto téma snadněji, protože vědí, že se setkávají s odborníky, kteří jim rozumí. Na druhé straně pracovníci poradny nezjišťují náboženskou orientaci rodičů, a pokud oni sami toto téma neotevřou, pracovníci sami o něm nemluví.
 • Osobní, individuální přístup - Preferujeme osobní atmosféru a přátelské setkání odborníka a rodiče nad problémem dítěte proti klinickému nebo úřednímu prostředí.
 • Spolupráce mezi všemi zúčastněnými – žákem, rodiči, učiteli, poradenskými pracovníky, dalšími subjekty. Proto primárně poskytujeme služby žákům církevních škol a těch škol, se kterými máme dohodu o spolupráci. Ostatní klienty (kromě odůvodněných případů) odkazujeme na jejich spádové pedagogicko-psychologické poradny, tj. ty poradny, se kterými spolupracuje škola, do které dítě dochází.