O nás

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna byla zřízena Arcibiskupstvím pražským jako samostatný právní subjekt ve znění zřizovací listiny č.j. 1119/94 ze dne 6.4.1994. 

Do sítě škol a školských zařízení byla zařazena s platností od 1.1.1995. Změna právní formy na školskou právnickou osobu byla provedena k 30.4.2006 zápisem do rejstříku školských právnických osob na základě zřizovací listiny Arcibiskupství pražského č.J. 8587/2005 ze dne 29.12.2005.

Název: Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

Adresa: Pernerova 427 / 8, Karlín, 186 00 Praha 8,

tel.: 222 322 624, mob.: 739 012 074

email: poradna@kppp.cz

IČO:  61383872

IZO: 110007751

RED IZO: 6000323111