Stávka učitelů 6.11.2019

KPPP vyjadřuje podporu stávce učitelů, protože považuje za legitimní očekávat splnění slibů daných Vládou ČR. Je projevem neúcty vůči jejich práci, že se musí dožadovat slíbeného navýšení platů aspoň do výše 10% "na jistotu", tedy do tarifů. 

Ke stávce se nepřipojíme s ohledem na naše klienty, kteří čekají na termín poradenské služby déle, než bychom si všichni přáli. Marie Mesanyová, ředitelka