Přehled vzdělávacích akcí pro pedagogy

PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRO PEDAGOGY

V OBLASTI PREVENCE

ZÁŘÍ – PROSINEC 2019 a LEDEN – ÚNOR 2020

TERMÍN

AKCE

CÍLOVÁ SKUPINA

POŘÁDAJÍCÍ ORGANIZACE

MÍSTO

ZÁŘÍ 2019

18.9.

14.00 – 16.00

Porada ředitelů spolupracujících škol

Ředitelé škol

KPPP

KPPP

20. – 21. 9.

Pá 14 – 20 hod.

So 8:30 – 18:30

Výcvik pedagogů a lektorů PP –– 1. blok

Pedagogové a lektoři KPPP

KPPP

KPPP

25. 9.

9 – 12 hod.

Seminář pro žadatele o dotace MHMP

ŠMP + PPP

MHMP

Nová radnice HMP

ŘÍJEN 2019

1.10.

8:30 – 16:00

Setkání metodiků prevence

Seminář ke grantům

Možnost intervize

ŠMP spolupracujících škol

KPPP

KPPP

7. – 8. 10

Konference PPRCH

ŠMP, pedagogové

Klinika adiktologie

MHMP a další

Nová radnice MHMP

9.10.

14.30 – 16.30

Intervize pro nejen začínající pedagogy

Pedagogové

KPPP

KPPP

LISTOPAD 2019

4.11.

Čas bude upřesněn cca od 17.00 dál

O drogách aktuálně

Pedagogové

Lektoři PP

KPPP ve spolupráci s pracovníkem DROP - IN

DROP-IN

Karolíny Světlé 18 (vchod z ulice Boršov)

110 00 Praha 1

Listopad – bude upřesněno

4hodinový seminář v odpoledních hodinách

PRVNÍ POMOC

Lektoři PP

Pedagogové

KPPP ve spolupráci s lektorem První pomoci

KPPP

14.11.

14.00 -16.00

Intervize pro pedagogy

ŠMP, Pedagogové

KPPP

KPPP

27.11.

14.00 – 17.00

Setkání výchovných poradců

VP

KPPP

KPPP

PROSINEC 2019

12.12.

14.00 – 16.00

Intervize pro pedagogy

ŠMP, pedagogové

KPPP

KPPP

2020

10. -11. 1

8:30 – 18:30

8:30 – 18:30

Školení Prevence šikanování

Pedagogové

Lektoři PP

KPPP

KPPP

17. – 18. leden

14:00 - 20:00

8:30 – 18:30

Školení Prevence rizikového sexuálního chování/ Prevence rasismu a xenofobie/ Hodnotová orientace/ Pozitivní vztah k rodičům

Pedagogové

Lektoři PP

KPPP

KPPP