Aktualizované preventivní opatření od 7.7.2020

Vážení klienti,

dovolujeme si upozornit, že poradna poskytuje služby nadále za zpřísněných hygienických podmínek. Uvolňujeme je při vědomí přetrvávajícího rizika nákazy.

Pokud jste objednáni, žádáme Vás v zájmu ochrany nás všech,

abyste nevstupovali do KPPP v případě respiračního onemocnění nebo zvýšené teploty dítěte či dospělého, nebo při vědomí, že jste se v posledních 14 dnech dostali do kontaktu s osobou nakaženou nemocí Covid-19,

aby s dítětem přicházel pouze jeden dospělý (zákonný zástupce),

abyste se (rodič i dítě)  po příchodu podrobili kontrole tělesné teploty a provedli důkladnou dezinfekci rukou;

abyste se (dospělý i dítě) během celé návštěvy chovali ohleduplně, udržovali min. dvoumetrový odstup od dalších osob, zamezili volnému pohybu dětí po prostorách čekárny.

abyste minimalizovali dobu, kterou strávíte v prostorách KPPP (např. předem dodali vyplněný anamnestický dotazník https://www.kppp.cz/poradna/ke-stazeni)

abyste dítě vybavili vlastními psacími potřebami (tužka, pero, pastelky) a případně drobnými hračkami k zaměstnání v čekárně,

abyste se Vy i Vaše dítě po celou dobu návštěvy poradny řídili pokyny pracovníků recepce.

Pokud patříte do skupiny se zvýšeným rizikem ohrožení onemocněním Covid -19, můžete požádat pracovníky poradny o použití ochranných prostředků k zakrytí nosu a úst (roušky, ochranné štíty).

 Děkujeme za pochopení a součinnost.