Aktualizované preventivní opatření od 27.4.2020

Vážení klienti,

provoz poradny je omezen na neodkladné případy.

Pokud jste objednáni, žádáme Vás v zájmu ochrany nás všech,

abyste nevstupovali do KPPP v případě respiračního onemocnění nebo zvýšené teploty dítěte či dospělého,

aby s dítětem přicházel pouze jeden dospělý (zákonný zástupce),

abyste – rodič i dítě - vstupovali do poradny s nasazenou čistou rouškou nebo respirátorem, dospělý s čistými jednorázovými rukavicemi, které si nasazuje až po vstupu do budovy;

abyste se po příchodu podrobili kontrole tělesné teploty a provedli důkladnou dezinfekci rukou a taktéž dospělý rukou v rukavicích (tzn. je uplatněna několikastupňová ochrana);

abyste se (dospělý i dítě) během celé návštěvy chovali ohleduplně, udržovali min. dvoumetrový odstup od dalších osob, zamezili volnému pohybu dětí po prostorách čekárny.

abyste minimalizovali dobu, kterou strávíte v prostorách KPPP (např. předem dodali vyplněný anamnestický dotazník https://www.kppp.cz/poradna/ke-stazeni, využili možnosti vstupního a závěrečného pohovoru telefonickou formou),

abyste dítě vybavili vlastními psacími potřebami (tužka, pero, pastelky) a případně drobnými hračkami k zaměstnání dítěte v čekárně,

abyste Vaše děti připravili na to, že i pracovnice KPPP  budou v rouškách nebo se štíty.

Opatření vychází z doporučení Státního zdravotního ústavu a pokynu MŠMT pro práci školských poradenských pracovišť při trvání mimořádných opatření souvisejících s pandemií onemocnění Covid-19 (Č. j.: MSMT-17517/2020-1).

 Děkujeme za pochopení a součinnost.