Preventivní protiepidemické opatření

Vážení klienti,

dovolujeme si upozornit, že poradna poskytuje služby nadále za zpřísněných hygienických podmínek. 

Pokud jste objednáni, žádáme Vás v zájmu ochrany nás všech,

abyste nevstupovali do KPPP v případě respiračního onemocnění nebo zvýšené teploty dítěte či dospělého, nebo při vědomí, že jste se v posledních 14 dnech dostali do kontaktu s osobou nakaženou nemocí Covid-19; v případě zvýšené teploty (nad 37,3) Vám nemůže být poradenská služba poskytnuta;

abyste přicházeli vybaveni čistou rouškou, kterou budete podle aktuální situace připraveni použít; 

aby s dítětem přicházel pouze jeden dospělý (zákonný zástupce),

abyste se (rodič i dítě)  po příchodu podrobili kontrole tělesné teploty a provedli důkladnou dezinfekci rukou;

abyste se (dospělý i dítě) během celé návštěvy chovali ohleduplně, udržovali min. dvoumetrový odstup od dalších osob, zamezili volnému pohybu dětí po prostorách čekárny.

abyste minimalizovali dobu, kterou strávíte v prostorách KPPP (např. předem dodali vyplněný anamnestický dotazník https://www.kppp.cz/poradna/ke-stazeni)

abyste dítě vybavili vlastními psacími potřebami (tužka, pero, pastelky) a případně drobnými hračkami k zaměstnání v čekárně,

abyste se Vy i Vaše dítě po celou dobu návštěvy poradny řídili pokyny pracovníků recepce.

Pokud patříte do skupiny se zvýšeným rizikem ohrožení onemocněním Covid -19, můžete požádat pracovníky poradny o použití ochranných prostředků k zakrytí nosu a úst (roušky, ochranné štíty).

 Děkujeme za pochopení a součinnost.

covid