Žáci s nejistotou v pohlavní identitě

Tým KPPP v čele s Mgr. Imlaufovou vytvořil materiál pro pedagogy s cílem podpořit jejich informovanost v oblasti vývoje a budování identity mladých lidí a poskytnout inspiraci pro přístup školy k obtížím, se kterými se mohou setkávat. Nabízíme zaslání tohoto dokumentu, pokud o něj projevíte zájem na adrese imlaufova@kppp.cz.

titulní strana