Přehled vzdělávacích akcí pro pedagogy

Přehled vzdělávacích a dalších akcí pro pedagogy z oblasti
prevence rizikového chování
LEDEN – SRPEN 2020
Akce jsou pro pedagogy bezplatné. Všechny akce, není – li uvedeno jinak, se uskuteční v prostorách KPPP, Pernerova 427/8, Karlín, Praha 8. Prosíme o potvrzení zájmu o účast minimálně s týdenním předstihem na e-mail: prevence@kppp.cz
 

LEDEN 2020
 

10. a 11. 1. 8.30 – 18.30
Školení Posilování pozitivních hodnot a postojů
- Prevence šikanování - podpora pozitivních vztahů v třídním kolektivu, mapování vztahů v kolektivu – 20 hodin.
Určeno začínajícím metodikům prevence a všem pedagogům se zájmem o problematiku primární prevence rizikového chování.
 

17. -18. 1. 8.30-18.30
Školení Posilování pozitivních hodnot a postojů
- Posilování pozitivní hodnotové orientace, prevence rizikového sexuálního chování a vztahů k rodičům, prevence rasismu a xenofobie – 20 hodin.
Určeno začínajícím metodikům prevence a všem pedagogům se zájmem o problematiku primární prevence rizikového chování.

ÚNOR 2020
 

10. 2. 13.00 – 16.00
Setkání poskytovatelů sociálních služeb na MČ Praha 8
– Příprava konference sociální služby a vzdělávání P8 2020
Akce ve spolupráci s ÚMČ P8 a organizacemi P8. Vítána účast a podpora škol při přípravě konference plánované na listopad 2020. Přijďte se zapojit do plánování.
 

11. 2. 9.00 – 13.00
Pracovní setkání školních metodiků prevence
Téma: Specifika práce s dítětem s poruchou chování a možnosti školy
 

11. 2. 14.00 – 16.00
Intervize pro pedagogy

Bezpečný prostor a čas pro sdílení radostí a starostí ze školního života, hledání nových úhlů pohledu a nových možností řešení ve spolupráci
s kolegy a pracovníky KPPP. Účinná prevence vyhoření, způsob psychohygieny a součást profesního růstu. Určeno všem pedagogům.
 

18. 2. 8.30 – 12.30
Školení pro pedagogy Jak pracovat s výsledky Mapování vztahů v kolektivu

Školení je primárně určeno novým školním metodikům prevence a pedagogům, v jejichž třídách bude probíhat v tomto pololetí v rámci programů primární prevence Mapování vztahů v kolektivu. Absolvování školení je nutnou podmínkou pro předání výsledků tohoto šetření. (Absolvování v minulosti zůstává v platnosti.)

BŘEZEN 2020
 

2. 3. 14.00 – 18.00
Školení pro pedagogy Jak pracovat s výsledky Mapování vztahů v kolektivu

Školení je primárně určeno novým školním metodikům prevence a pedagogům, v jejichž třídách bude probíhat v tomto pololetí v rámci programů primární prevence Mapování vztahů v kolektivu. Absolvování školení je nutnou podmínkou pro předání výsledků tohoto šetření. (Absolvování v minulosti zůstává v platnosti.)
 

16. 3. 14.00 – 16.00
Intervize pro pedagogy

Bezpečný prostor a čas pro sdílení radostí a starostí ze školního života, hledání nových úhlů pohledu a nových možností řešení ve spolupráci s kolegy a pracovníky KPPP. Účinná prevence vyhoření, způsob psychohygieny a součást profesního růstu. Určeno všem pedagogům.
 

18. 3. 14.00 – 16.30
Pracovní setkání výchovných poradců

 

V průběhu celého března
Možnost individuálních konzultací k výsledkům Mapování vztahů v kolektivu pro pedagogy

DUBEN

V průběhu celého dubna
Možnost individuálních konzultací k výsledkům Mapování vztahů v kolektivu pro pedagogy

16. 4. 14.00 - 16.00
Intervize pro pedagogy

Bezpečný prostor a čas pro sdílení radostí a starostí ze školního života, hledání nových úhlů pohledu a nových možností řešení ve spolupráci s kolegy a pracovníky KPPP. Účinná prevence vyhoření, způsob psychohygieny a součást profesního růstu. Určeno všem pedagogům.

KVĚTEN 2020

6. 5. 8.30 – 13.00
Pracovní setkání pro školní metodiky prevence ŠMP
Navrhované téma: Specifika práce s dětmi s poruchami autistického spektra

6. 5. 14.00 – 16.00
Intervize pro pedagogy

Bezpečný prostor a čas pro sdílení radostí a starostí ze školního života, hledání nových úhlů pohledu a nových možností řešení ve spolupráci s kolegy a pracovníky KPPP. Účinná prevence vyhoření, způsob psychohygieny a součást profesního růstu. Určeno všem pedagogům.

14. 5.
Pražské fórum primární prevence
– nepořádá KPPP, ale MHMP ve spolupráci s dalšími organizacemi, místem konání pravděpodobně MHMP, více na ww stránkách. Účast metodikům prevence velmi doporučujeme.

SRPEN 2020

19. – 23. 8.
Základní školení Posilování pozitivních hodnot a postojů
– 40 hodin.
Určeno začínajícím metodikům prevence a všem pedagogům se zájmem o problematiku primární prevence rizikového chování. Určeno též novým zájemcům ze škol o realizaci programů všeobecné prevence v rámci projektu KPPP Posilování pozitivních hodnot a postojů.
Tým prevence KPPP nabízí možnost domluvy individuální metodické konzultace pro pedagogy v případě potřeby v celé šíři témat prevence rizikového chování ve škole.
Těšíme se s Vámi na viděnou.

V Praze, dne 8. 1. 2020


Zpracovala: Mgr. Radka Fraňková, metodik prevence KPPP