křesťanská
pedagogicko-psychologická poradna

Zajímavé odkazy

Pomoconline.cz - (Linka bezpečí ONLINE) poskytuje dětem a dospívajícím první pomoc formou psychologické a sociální asistence při práci s internetem. Jde o vůbec první obdobně specializovanou linku krizové intervence v České republice!

Občanské sdružení Ještěrka - služby v oblasti volného času pro děti se specifickými poruchami učení a poruchami chování, s ADHD, s autismem a dětem se zkušeností s duševní nemocí

Absolvent - pomoc při profesní orientaci žáků

Nápravy SPU poruch - stránky PhDr. Kamily Balharové, která se věnuje výuce žáků se specifickými poruchami učení

Studovna nakladatelství Portál, které vydává celou řadu výborných knih z oblasti pedagogiky, psychologie, rodinné výchovy. Nabídka knih je podrobná strukturovaná - např.:odborná psychologie, populární psychologie, rádci pro rodiče, rádci pro mládež... jsou zde i odkazy na časopisy, recenze apod., některé články v plném znění

Vyhlášky a pokyny ministerstva školství

Oficiální seznam škol a školských zařízení MŠMT včetně pedagogicko psychologických poraden (do kolonky "typ školy" je nutné z nabídky vybrat pedagogicko psychologická poradna)

Server pro rodiče - řada zajímavých článků a diskuzí na témata, kterými se rodiče zabývají

Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském - nabízí rovněž manželskou a psychologickou poradnu

Diecézní a další centra pro rodinu: Brno, Litoměřice, Hradec Králové, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Zlín ...

Seznam poraden pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy

Oáza Karlín - klidné místo, kde si můžete posedět a poklábosit, sběr šatstva

RIAPS - centrum krizové intervence

Fond ohrožených dětí

Dětské krizové centrum

SOS centrum diakonie - centrum krizové intervence a pomoci

Občanská poradna Praha 7 - snahou je pomoci Vám zorientovat se ve Vaší situaci a spolu s Vámi zvážit možná řešení. k dispozici jsou pracovníci, mají k dispozici aktuální kontakty na nejrůznější instituce zaměřené na odbornou pomoc

Seznam psychiatrických zařízení - odkaz na krizová centra pro dospělé

Dětská psychiatrická klinika v Motole

Sananim - občanské sdružení poradny pro ty, kdo řeší problém s drogou u sebe nebo u svých blízkých

Křesťanská kontaktní služba je pro každého - * kdo má něco na srdci a chce se svěřit jinému člověku nebo si popovídat * kdo má nějakou otázku týkající se víry, křesťanství či smyslu života * kdo hledá radu či pomoc* kdo se chce s dalšími lidmi modlit za svůj úmysl - je u nás vítán

occupationsguide.cz nebo absolvent.cz - pro ty, kdo vybírají vhodnou školu

Poradna - pro děti nebo dospělé, kteří se cítí ohrožení nebo bezradní

zpět
KPPP - Pernerova 427/8, Karlín, 186 00 Praha 8 | tel., fax: +420 222 322 624 | mob.: 739 012 074 | e-mail: poradna@kppp.cz | č.účtu: 2600836820/2010