křesťanská
pedagogicko-psychologická poradna

Motto:
Kdybych měla své dítě vychovávat znovu,
vybudovala bych pro ně nejdříve sebeúctu a pak teprve dům.
Prstem bych víc malovala než hrozila.
Nedívala bych se na hodinky, ale prostě bych se dívala.
Nestarala bych se tolik o učení, ale prostě bych se starala.
Přestala bych si hrát na vážnou, ale vážně bych si hrála.
Víc bych ho objímala, a míň s ním válčila.
Viděla bych v žaludu častěji dub.
Nebyla bych jen přísná, ale i přístupná.
Neučila bych ho lásce k síle, ale naučila bych ho síle lásky.

Diana Loomans (http://www.dianaloomans.com/child.htm)
O nás

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna je školská právnická osoba. Jako církevní školské zařízení byla zřízena Arcibiskupstvím pražským jako samostatný právní subjekt ve znění zřizovací listiny č.j. 1119/94 ze dne 6.4.1994.
Jako školská právnická osoba byla zřízena Arcibiskupstvím pražským zřizovací listinou č.J. 8587/2005 ze dne 29.12.2005.

Poradna je v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Ve své činnosti se řídí předpisy zřizovatele, MŠMT a obecně platnými předpisy.

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna byla zařazena do sítě škol a školských zařízení s platností od 1.1.1995. Změna právní formy na školskou právnickou osobu byla provedena k 30.4.2006 zápisem do rejstříku školských právnických osob MŠMT.

Poradna poskytuje služby dětem, mládeži, rodičům, pedagogům včetně katechetů v oblasti výchovy a vzdělávání.

Poradna spolupracuje se školami, školskými zařízeními a dalšími institucemi, které zajišťují péči o děti, mládež a rodinu.

zpět

Poslání KPPP

Specifické poslání křesťanské pedagogicko-psychologické poradny spočívá v přímém zapojení křesťanských výchovných zásad do poradenské praxe. Řada rodičů se na naši poradnu obrací, protože se chce poradit o výchovných otázkách. Křesťanští rodiče je dosti často vnímají v souvislosti se svým náboženským přesvědčením. V KPPP otevírají toto téma snadněji, protože vědí, že se setkávají s odborníky, kteří jim rozumí. Na druhé straně pracovníci poradny nezjišťují náboženskou orientaci rodičů a pokud oni sami toto téma neotevřou, pracovníci sami o něm nemluví.

Naši pracovníci preferují osobní atmosféru a přátelské setkání odborníka a rodiče nad problémem dítěte proti klinickému nebo úřednímu prostředí. Téměř rodinná atmosféra je charakteristickým znakem i snahou pracovníků poradny.


zpět

Otevírací doba poradny

pondělí - čtvrtek8.00-17.30
pátek8.00-16.00
červenec - srpen9.00-15.00

S pracovníky poradny je možno telefonicky jednat v době od 8:00 do 8:30, není-li uvedeno jinak, objednávky návštěv jsou možné kdykoli.


zpět

Pracovníci poradny

JménoFunkce, oblast činnostiKonzultační hodiny (doba vhodná k telefonickému kontaktu)Spolupráce se školami
PhDr. Ivana Bernardová
ředitelka, psychologpondělí, čtvrtek, pátek 8.00-8.30 CMŠ Ostrovní, CZŠ sv. Voršily, DKŠ Kolín, Žďár nad Sázavou
domácí vzdělávání
Mgr. Jiřina Borůvkovápsychologdle dohodyprevence na všech školách, ZŠ Mazurská, AG, Sion - HK
Mgr. Radka Fraňkovápedagogúterý, středa, čtvrtek 8.00 - 8.30prevence
Mgr. Stanislava Fuchsovásociální pracovnice, videotréning interakcí, administrativa, účetnictví pondělí - pátek 8.30 -12.00---
PhDr. Ing. Ingrid Hanušová, PhDpsycholog, přednášková činnost středa 7.00 - 8.30ZŠ U Školské zahrady, DKSŠ Vítkova, DKSŠ Platnéřská, SOU kadeřnické Karlínské nám.
Mgr. Marie HlaváčkovápsychologstředaMŠ a ZŠ Lyčkovo nám., MŠ U Sluncové, MŠ Invalidovna
Mgr. Hana Imlaufováspeciální pedagog, předškolní poradenství, manželské a rodinné poradenství, rodinná terapie pondělí, pátek 7.30 - 8.30MŠ Praha 3 – Na Pražačce
MŠ Praha 4 – CMŠ Studánka
MŠ Praha 5 – CMŠ Srdíčko
                  MŠ Píšťalka
MŠ Praha 6 – MŠ Bubeníčkova, Volavkova
MŠ Praha 8 – MŠ U Sluncové
                  MŠ Na Přesypu
                  MŠ Invalidovna
                  MŠ U Školské zahrady
                  MŠ Na Pěšinách
CMŠ Kolín, CMŠ Radost Kladno, CMŠ Beroun, CMŠ Písek, CMŠ České Budějovice, CZŠ Archa Petroupim
Mgr. Markéta Kavenováspeciální pedagog, logopedstředaCMŠ Vítkova
MŠ Lipka
MŠ Praha 7 – KMŠ U sv. Klimenta
Mgr. Ing. Irena Mácováspeciální pedagog, rodinná terapie úterý, čtvrtek 8.00 - 8.30KG,CZŠ Veselá škola, Parentes, církevní ZŠ Liberec, MŠ+ZŠ Heřmánek, Střední soc. škola sv. Zdislavy, Církev.stř. zdravotnická škola Jana Pavla II.
MŠ Ratolest Petříkov
Mgr.PhDr. Marie Mesanyovápsycholog, pedagogúterý, středa, čtvrtek 8.00 - 8.30CMŠ Don Bosko, CZŠ Kladno, CZŠ logopedická Don Bosco, MŠ Přemyslovská – Roztoky, CZŠ Orbis Pictus Tábor, ZŠ+MŠ Bratrská, MŠ+ZŠ sv. Augustina, ZŠ Elijáš, ZŠ Nativity Děčín

zpět

Financování

Činnost poradny je financována z dotací MŠMT, které však nepokryjí veškeré náklady činnosti poradny. Dalším zdrojem jsou příjmy z nadstandardní činnosti a dary sponzorů (které zvláště významně přispěly k znovuobnovení činnosti poradny po ničivých povodních r. 2002).

Standardní služby jsou poskytovány bezplatně.

Za nadstandardní činnost jsou považovány

Pokud jste byli s návštěvou v poradně spokojeni chcete přispět na její činnost, lze použít následující bankovní spojení: 2600836820/2010. Potvrzení o přijetí daru pro daňové účely vám rádi vystavíme.

zpět

Výroční zprávy

ikona MS Word Výroční zpráva KPPP za kalendářní rok 2003/04 (ve formátu MS Word)

ikona MS Word Výroční zpráva KPPP za kalendářní rok 2004/05 (ve formátu MS Word)

ikona MS Word Výroční zpráva KPPP za kalendářní rok 2005/06 (ve formátu MS Word)

ikona MS Word Výroční zpráva KPPP za kalendářní rok 2006/07 (ve formátu MS Word)

ikona MS Word Výroční zpráva KPPP za kalendářní rok 2007/08 (ve formátu MS Word)

ikona MS Word Výroční zpráva KPPP za kalendářní rok 2008/09 (ve formátu MS Word)

ikona MS Word Výroční zpráva KPPP za kalendářní rok 2009/10 (ve formátu MS Word)

ikona MS Word Výroční zpráva KPPP za kalendářní rok 2010/11 (ve formátu MS Word)

ikona MS Word Výroční zpráva KPPP za kalendářní rok 2011/12 (ve formátu MS Word)

ikona MS Word Výroční zpráva KPPP za kalendářní rok 2012/13 (ve formátu MS Word)

ikona MS Word Výroční zpráva KPPP za kalendářní rok 2013/14 (ve formátu MS Word)

ikona MS Word Výroční zpráva KPPP za kalendářní rok 2014/15 (ve formátu MS Word)


zpět
KPPP - Pernerova 8, 186 00 Praha 8 | tel., fax: +420 222 322 624 | mob.: 739 012 074 | e-mail: poradna@kppp.cz | č.účtu: 2600836820/2010