křesťanská
pedagogicko-psychologická poradna

Motto:
Kdybych měla své dítě vychovávat znovu,
vybudovala bych pro ně nejdříve sebeúctu a pak teprve dům.
Prstem bych víc malovala než hrozila.
Nedívala bych se na hodinky, ale prostě bych se dívala.
Nestarala bych se tolik o učení, ale prostě bych se starala.
Přestala bych si hrát na vážnou, ale vážně bych si hrála.
Víc bych ho objímala, a míň s ním válčila.
Viděla bych v žaludu častěji dub.
Nebyla bych jen přísná, ale i přístupná.
Neučila bych ho lásce k síle, ale naučila bych ho síle lásky.

Diana Loomans (http://www.dianaloomans.com/child.htm)
O nás

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna je školská právnická osoba. Jako církevní školské zařízení byla zřízena Arcibiskupstvím pražským jako samostatný právní subjekt ve znění zřizovací listiny č.j. 1119/94 ze dne 6.4.1994.
Jako školská právnická osoba byla zřízena Arcibiskupstvím pražským zřizovací listinou č.J. 8587/2005 ze dne 29.12.2005.

Poradna je v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Ve své činnosti se řídí předpisy zřizovatele, MŠMT a obecně platnými předpisy.

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna byla zařazena do sítě škol a školských zařízení s platností od 1.1.1995. Změna právní formy na školskou právnickou osobu byla provedena k 30.4.2006 zápisem do rejstříku školských právnických osob MŠMT.

Poradna poskytuje služby dětem, mládeži, rodičům, pedagogům včetně katechetů v oblasti výchovy a vzdělávání.

Poradna spolupracuje se školami, školskými zařízeními a dalšími institucemi, které zajišťují péči o děti, mládež a rodinu.

zpět

Poslání KPPP

Specifické poslání křesťanské pedagogicko-psychologické poradny spočívá v přímém zapojení křesťanských výchovných zásad do poradenské praxe. Řada rodičů se na naši poradnu obrací, protože se chce poradit o výchovných otázkách. Křesťanští rodiče je dosti často vnímají v souvislosti se svým náboženským přesvědčením. V KPPP otevírají toto téma snadněji, protože vědí, že se setkávají s odborníky, kteří jim rozumí. Na druhé straně pracovníci poradny nezjišťují náboženskou orientaci rodičů a pokud oni sami toto téma neotevřou, pracovníci sami o něm nemluví.

Naši pracovníci preferují osobní atmosféru a přátelské setkání odborníka a rodiče nad problémem dítěte proti klinickému nebo úřednímu prostředí. Téměř rodinná atmosféra je charakteristickým znakem i snahou pracovníků poradny.


zpět

Otevírací doba poradny

pondělí, středa8.00-18.00
úterý, čtvrtek8.00-16.00
pátek8.00-14.00
červenec - srpen9.00-15.00

S pracovníky poradny je možno telefonicky jednat v době od 8:00 do 8:30, není-li uvedeno jinak, objednávky návštěv jsou možné kdykoli.


zpět

Pracovníci poradny

JménoFunkce, oblast činnostiSpolupráce se školami
Mgr.PhDr. Marie Mesanyová ředitelka poradny, psycholog, pedagogCMŠ Don Bosko, CZŠ Kladno, CZŠ logopedická Don Bosco, MŠ Přemyslovská – Roztoky, CZŠ Orbis Pictus Tábor, ZŠ+MŠ Bratrská, MŠ+ZŠ sv. Augustina, ZŠ Elijáš, ZŠ Nativity Děčín
PhDr. Ivana BernardovápsychologCMŠ Ostrovní, CZŠ sv. Voršily, DKŠ Kolín, Žďár nad Sázavou
domácí vzdělávání
Mgr. Radka Fraňkovápedagogprevence
Mgr. Stanislava Fuchsovásociální pracovnice, videotréning interakcí, administrativa, účetnictví---
PhDr. Ing. Ingrid Hanušová, PhDpsychologCZŠ sv. Voršily, DKSŠ Vítkova, DKSŠ Platnéřská, SOU kadeřnické Karlínské nám.
Mgr. Marie HlaváčkovápsychologMŠ a ZŠ Lyčkovo nám., MŠ U Sluncové, MŠ Invalidovna
Mgr. Hana Imlaufováspeciální pedagog, předškolní poradenství, manželské a rodinné poradenství, rodinná terapieMŠ Praha 3 – Na Pražačce
MŠ Praha 4 – CMŠ Studánka
MŠ Praha 5 – CMŠ Srdíčko
                  MŠ Píšťalka
MŠ Praha 6 – MŠ Bubeníčkova, Volavkova
MŠ Praha 8 – MŠ U Sluncové
                  MŠ Na Přesypu
                  MŠ Invalidovna
                  MŠ U Školské zahrady
                  MŠ Na Pěšinách
CMŠ Kolín, CMŠ Radost Kladno, CMŠ Beroun, CMŠ Písek, CMŠ České Budějovice, CZŠ Archa Petroupim
Mgr. Markéta Kavenováspeciální pedagog, logopedCMŠ Vítkova
MŠ Lipka
MŠ Praha 7 – KMŠ U sv. Klimenta
Mgr. Ing. Irena Mácováspeciální pedagog, rodinná terapieKG,CZŠ Veselá škola, Parentes, církevní ZŠ Liberec, MŠ+ZŠ Heřmánek, Střední soc. škola sv. Zdislavy, Církev.stř. zdravotnická škola Jana Pavla II.
MŠ Ratolest Petříkov
Mgr. Eva Zábrodskáspeciální pedagog

zpět

Financování

Činnost poradny je financována z dotací MŠMT, které však nepokryjí veškeré náklady činnosti poradny. Dalším zdrojem jsou příjmy z nadstandardní činnosti a dary sponzorů (které zvláště významně přispěly k znovuobnovení činnosti poradny po ničivých povodních r. 2002).

Standardní služby jsou poskytovány bezplatně.

Za nadstandardní činnost jsou považovány

Pokud jste byli s návštěvou v poradně spokojeni chcete přispět na její činnost, lze použít následující bankovní spojení: 2600836820/2010. Potvrzení o přijetí daru pro daňové účely vám rádi vystavíme.

zpět

Výroční zprávy

ikona MS Word Výroční zpráva KPPP za kalendářní rok 2003/04 (ve formátu MS Word)

ikona MS Word Výroční zpráva KPPP za kalendářní rok 2004/05 (ve formátu MS Word)

ikona MS Word Výroční zpráva KPPP za kalendářní rok 2005/06 (ve formátu MS Word)

ikona MS Word Výroční zpráva KPPP za kalendářní rok 2006/07 (ve formátu MS Word)

ikona MS Word Výroční zpráva KPPP za kalendářní rok 2007/08 (ve formátu MS Word)

ikona MS Word Výroční zpráva KPPP za kalendářní rok 2008/09 (ve formátu MS Word)

ikona MS Word Výroční zpráva KPPP za kalendářní rok 2009/10 (ve formátu MS Word)

ikona MS Word Výroční zpráva KPPP za kalendářní rok 2010/11 (ve formátu MS Word)

ikona MS Word Výroční zpráva KPPP za kalendářní rok 2011/12 (ve formátu MS Word)

ikona MS Word Výroční zpráva KPPP za kalendářní rok 2012/13 (ve formátu MS Word)

ikona MS Word Výroční zpráva KPPP za kalendářní rok 2013/14 (ve formátu MS Word)

ikona MS Word Výroční zpráva KPPP za kalendářní rok 2014/15 (ve formátu MS Word)


zpět

Osobní údaje

(viz www.privacy-regulation.eu/cs) Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna zajišťuje ochranu osobních údajů zaměstnanců, klientů i všech dalších subjektů, se kterými spolupracuje, dle požadavků platné legislativy.
Pro uplatnění vašich práv k osobním údajům můžete podat KPPP žádost, kde uvedete, jaké právo uplatňujete a Vaše identifikační údaje: Jméno, Příjmení, Adresu, Obec, PSČ, datum narození a komunikační kontakt.
Aby bylo zajištěno, že Vaše práva nebudou zneužívána jinými osobami a jejich prostřednictvím nedošlo k úniku vašich osobních údajů, jsme povinni u každé žádosti ověřit totožnost žadatele. Z toho důvodu žádáme o doručení žádosti způsobem:
      - Podpis na žádosti bude ověřen (např. na Czech Pointu nebo u notáře). Žádost s ověřeným podpisem bude doporučeně zaslána na naši korespondenční adresu Pernerova 8/427, 186 00 Praha 8.
      - Žádost může být poslána i datovou schránkou KPPP (adresa datové schránky KPPP: j32uuwn)
O vyřizování Vaší žádosti vás budeme průběžně informovat na Vámi uvedený komunikační kontakt.
Pověřence k ochraně osobních údajů KPPP můžete operativně kontaktovat elektronicky na adrese dpo@kppp.cz nebo telefonicky na č. 602 314 972, případně písemně na adresu Pernerova 8/427, 186 00 Praha 8.

zpět
KPPP - Pernerova 427/8, Karlín, 186 00 Praha 8 | tel., fax: +420 222 322 624 | mob.: 739 012 074 | e-mail: poradna@kppp.cz | č.účtu: 2600836820/2010