křesťanská
pedagogicko-psychologická poradna

Doporučená literatura

Literatura pro rodiče předškoláků


obálka knihyDěti s odkladem školní docházky
autor: Žáčková, Jucovičová
nakladatel: D&H
rok vydání: 1997
rozsah: 32 stran
vazba: brožovaná
obálka knihyČáry máry I. –IV.
autor: Michalová
vydal: Portál 2002
Pracovní sešit pro rozvoj grafomotoriky. Sešit je určen dětem předškolního a mladšího školního věku. Děti se hravou formou připravují na psaní písmen, učí se napodobovat tvary a zaznamenávat je podle vzoru. Předkládaná publikace částečně vychází z alternativních zahraničních metod, např. Metody dobrého startu, je však obohacena o vlastní zkušenosti z práce s dětmi v oblasti grafomotorických obtíží.
obálka knihyPředcházíme poruchám učení
autor: Sindelarová
nakladatel: PORTÁL
rok vydání: 1996
rozsah: 60 stran
vazba: brožovaná
ISBN: 80-7178-736-1
Soubor cvičení a pracovních listů pro děti v předškolním roce a 1. ročníku ZŠ.
obálka knihyŠimonovy pracovní listy 1.- 10.autor: Mlčochová
nakladatel: PORTÁL
rok vydání: 1999
rozsah: 32 stran
vazba: brožovaná
Soubor pracovních listů pro rozvoj  různých dovedností pro předškolní děti. Např. 10: Rozvoj obratnosti mluvidel a nácvik dýchání. Soubor 32 pracovních listů s metodickými pokyny. První část tvoří cvičení zaměřená na rozvoj motoriky jazyka a pohybu rtů. Autorce se podařilo pomocí nápadité motivace připravit návody pro všechna základní cvičení jazyka a rtů tak, aby je děti prováděly s chutí. Rozvíjí se současně i jemná motorika a zvuková stránka úkolu se k této činnosti nenásilně připojuje. Druhou část tvoří dechová cvičení doplněná o další činnosti, předkládaná zábavnou formou. V metodické části je popsán nácvik správného dýchání.
zpět

Rádci pro výchovu


obálka knihyCo, kdy a jak ve výchově dětí
autor: Matějček
nakladatel: PORTÁL
rok vydání: 2002
rozsah: 144 stran
vazba: brožovaná
ISBN: 80-7178-494-X
Kritické periody vývoje, těhotenství, první chvíle spolu, jak na školáky, pocit méněcennosti, výchova k odpovědnosti, strach a úzkost dětí. Prof. Matějček odpovídá na základní otázku: "Kdy je při výchově pro co vhodná doba a co kdy nepromeškat?" Ve svém výkladu srozumitelně spojuje poznatky dnešní vědy i praktické zkušenosti vlastní i dalších psychologů a pedagogů. A jak autor sám slibuje: "Bude v tom jistě i dost mých vlastních osobních postojů a možná i libůstek, takže mi nezbývá než prosit laskavého čtenáře jednak o shovívavost a jednak o jeho vlastní tvořivé uvažování na dané téma." Kniha je určena především rodičům, ale i učitelům a vychovatelům a všem, kdo přemýšlejí o výchově a jejích možnostech.
obálka knihyJak řešit problémy dětí se školou
autor: Martin
nakladatel: PORTÁL
rok vydání: 1997
rozsah: 321 stran
vazba: pevná
ISBN: 80-7178-125-8
Praktický průvodce se zabývá téměř čtyřiceti typickými obtížemi vztahujícími se ke škole. Rodičům poskytne srozumitelný popis dané obtíže, poradí jim, jaké zásahy je žádoucí doma provést a kdy se obrátit na odborníka
obálka knihyPo dobrém nebo po zlém?
autor: Matějček
nakladatel: PORTÁL
rok vydání: 2000
rozsah: 108 stran
vazba: brožovaná
ISBN: 80-7178-486-9
O výchovných odměnách a trestech - Umění odpouštět - Výchovné prostředky a situace pro jejich využití. Význam odměn a trestů je ve výchově zřejmě stále týž. Jen v různých dobách a společnostech se jedno nebo druhé více nebo méně zdůrazňuje, uplatňuje nebo hlásá a praktikuje. Autor si dovoluje pozvat čtenáře, aby se spolu s ním laskavě zamýšleli, proč, kdy a jak máme dát ve výchově svých dětí přednost tomu "po dobrém" nebo "po zlém". Rozumět sobě a rozumět dítěti, to už je první krok na cestě výchovy.
obálka knihyProč jsou šťastné děti šťastné
autor: Biddulph
nakladatel: PORTÁL
rok vydání: 2002
rozsah: 139 stran
ISBN: 80-7178-411-7
Jak u dětí léčit ufňukanost, plachost, vztek. Umění naslouchat dětem, malé děti a televize, umění být otcem. Proč je tolik lidí nešťastných? Mnozí rodiče způsobují svým dětem celoživotní problémy tím, že je učí mít negativní vztah k sobě samým. Steve Biddulph ve své praktické a humorně napsané knize nabízí pomoc při komunikaci s dětmi od nejútlejšího věku až do doby dospívání. Nápaditým způsobem probírá důležitá témata: pozitivní a asertivní výchova, význam širší rodiny a dalších vztahů pro rozvoj dítěte, pomoc dětí s domácími pracemi, jak reagovat na dětský vzdor, jak pomoci dětem vyrovnat se s nepříjemnými zážitky, jak pomoci dětem lépe se vyjadřovat. Při tom všem povzbuzuje rodiče, aby byli víc sami sebou, přísnější a současně láskyplnější, pevnější i uvolněnější. Ukazuje, jak opustit staré negativní přístupy k dětem a plně prožívat radost z nich i ze života.
obálka knihyTajemství výchovy šťastných dětí
autor: Biddulph
nakladatel: PORTÁL
rok vydání: 1999
ISBN: 80-7178-334-X
Autor navazuje na svou předešlou, u nás i v zahraničí velmi úspěšnou knihu, Proč jsou šťastné děti šťastné a nabízí rodičům a dalším vychovatelům nové podněty k zamyšlení nad tím, jak žít s dětmi a vychovávat je takovým způsobem, aby byly šťastné. Velice čtivou a přehlednou formou se zabývá tématy rodičovství, výchovy dětí, aspektů vyrovnané lásky. Tajemství výchovy šťastných dětí nachází autor především v takové lásce rodičů a vychovatelů, která je citlivá, ale při výchově dětí nedělá ústupky.
obálka knihyAdopce
autor: Schoolerová
nakladatel: NÁVRAT DOMU
rok vydání: 2002
rozsah: 216 stran
vazba: brožovaná
ISBN: 80-7255-066-7
Autorka v knize zabývá problémem adopce snad ze všech možných pohledů a odpovídá na nejčastější otázky týkající se adopce a vztahu adoptovaného dítěte ke své nové rodině. Kniha je rozdělená na čtyři části. V části první rozebírá autorka samotné rozhodnutí o adopci, v části druhé pak začátky života v takto utvořené nové rodině, část třetí se zabývá ožehavým okruhem otázek dětí na adopci, závěrečná část pak přináší pohled adoptovaného dítěte.
obálka knihyKrizové situace v rodině očima dítěte
autor: Matějček, Dytrych
nakladatel: Grada
rok vydání: 2002
Vědecko-populární publikace postihuje reakce, postoje a chování dítěte za některých tzv. "kritických situací", které se opakovaně vyskytují ve většině rodin. Tyto situace představují zvětšený nárok na psychiku dítěte, ale také zvýšený nárok na schopnost rodičů zvládnout situace, kterým jsou vystaveny, nebo které si sami přivozují s ohledem na psychiku a vývoj dítěte. Jednotlivé kapitoly obsahují popis a definici konkrétní náročné životní situace, dále běžné reakce dítěte na tuto situaci, a hlavně doporučení a návody, jak celou situaci řešit s pochopením potřeb dítěte a jeho další psychosociální prosperity. Oba autoři vychází ze svých dlouholetých klinických i experimentálních zkušeností, jejichž výsledky byly obsaženy v celé řadě publikací domácích i zahraničních.
obálka knihyDítě v nesnázích
autor: Elliott, Place
nakladatel: GRADA PUBLISHING
rok vydání: 2002
Kniha je určena především psychologům, psychiatrům a terapeutům. Zabývá se problémy, které mohou postihnout každé dítě (traumata, nemoci, školní obtíže, dyslexie, poruchy příjmu potravy, deprese, sexuální zneužití, alkohol nebo drogy). Publikace upozorňuje na možnosti terapie, komplexního přístupu a prevenci sekundárního traumatu.
obálka knihyMetody práce s dětmi s LMD (pro rodiče a vychovatele)
autor: Žáčková, Jucovičová
nakladatel: D&H
rok vydání: 1997
rozsah: 20 stran
vazba: brožovaná
obálka knihyJak vychovávat děti, se kterými se dá žít
autor: Raser
nakladatel: PORTÁL
rok vydání: 2000
rozsah: 142 stran
vazba: brožovaná
ISBN: 80-71784-59-1
Vztah vychovatele a dítěte, účinné strategie v komunikaci, co dělat když přicházejí problémy? Řešení není být přísnější, ale být účinnější. Děti dovedou vtáhnout rodiče do situací, v nichž proto sobě stojí My (děti) a ONI (rodiče). MY proti NIM představuje válku. Zásada být přísnější může vyhrát některé bitvy, ale může zároveň naučit rodiče i děti, že ze všeho nejdůležitější je síla a moc. Děti pak mohou dojít přesvědčení, že získají-li dostatečnou moc, mohou také vyhrát. Naučí se, jak získat a respektovat moc, nikoliv jak respektovat pravidla nebo autoritu. Tato kniha učí rodiče, jak mají zvládat situace a interakce, spíše než jak mít pod kontrolou svoje děti. Uvádí podrobné příklady třinácti vážných situací, které se mohou vyvinout mezi rodiči a dětmi, a radí, jak s nimi zacházet. Autor předkládá i užitečné slovní obraty, které je možno použít v obtížných situacích.
zpět

Pro jaké povolání se hodím


obálka knihyPro jaké povolání se hodím?
autor: Mezera
nakladatel: COMPUTER PRESS
rok vydání: 2002
rozsah: 178 stran
vazba: brožovaná
ISBN: 80-7226-651-9
Jak poznat sám sebe a správně se rozhodnout. Knížka pomůže nastávajícím studentům středních či vysokých škol vytvořit si osobnostní profil, poznat sebe sama, zjistit, jaké mají předpoklady a vlohy pro různá povolání, jak se rozhodnout a vybrat to pravé povolání, kde hledat informace o školách, jak se připravit na zkoušky a jak je úspěšně zvládnout. Publikace také obsahuje speciální kapitolu pro rodiče - jak mají se svým dítětem při výběru povolání jednat.
zpět

Specifické poruchy učení


obálka knihyCvičení pro děti se specifickými poruchami učení
autor: Pokorná
nakladatel: PORTÁL
rok vydání: 2002
rozsah: 153 stran
ISBN: 80-7178-326-9
Soubor cvičení pro rozvoj vnímání a poznávání, který učitelům i rodičům umožňuje vybrat takovou činnost, která je pro dítě účelná, protože odpovídá jeho úrovni rozvoje jednotlivých funkcí a přispívá k nápravě příslušné specifické poruchy učení. V úvodu autorka popisuje, jak s cvičeními pracovat, a stručně vysvětluje problematiku jednotlivých specifických poruch učení, kterými se cvičení zabývají. Kniha navazuje na publikaci Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení.
obálka knihyDyslexie - specifické poruchy čtení
autor: Matějček
nakladatel: H&H
rok vydání: 1998
rozsah: 270 stran
vazba: brožovaná
ISBN: 80-85467-56-9
obálka knihyHry pro pravo-levou orientaci (a pro radost)
autor: Janečková
nakladatel: TOBIÁŠ
rok vydání: 2004
rozsah: 116 stran
vazba: pevná
ISBN: 80-7311-024-5
Soubor konkrétních možností prohlubování senzomotorických dovedností malých dětí. Nabízí náměty pro tříbení spolupráce mozkových hemisfér při různých činnostech.V šestnácti oddílech se rozvíjí koordinace pohybu, pohyb a rytmus, kooperace rukou a nohou, vnímání hmatem, koncentrace pozornosti, jemná motorika, přesnost a úspornost pohybu, řízení pohybů dle sluchové a hmatové kontroly. Pozornost je věnována i rychlému odreagování, relaxaci,...
obálka knihyČítanka pro dyslektiky I. - IV.
autor: Treuová
nakladatel: TOBIÁŠ
rok vydání: 1997
ISBN: 80-85808-53
Čítanka se zabývá opětovným nácvikem čtení u žáků, kteří jeho techniku nezvládli v prvním ročníku. Čítanka je určená především pro frontální práci ve specializovaných třídách, ale s úspěchem ji lze využít i k práci individuální nebo ve skupině.
obálka knihySpecifické poruchy učení na 2. stupni ZŠ
autor: Jucovičová
nakladatel: D&H
rok vydání: 2001
rozsah: 82 stran
vazba: brožovaná
Specifické poruchy učení na 2. stupni základních škol, použitelné i pro střední školství. Brožura poskytuje základní přehled o problematice SPU. Přináší hodnocení a klasifikace, a metody práce, které jsou ověřené v praxi a mohou pomoci v práci s těmito dětmi.
obálka knihyDyslexie
autor: Jurcovičová, Žáčková
nakladatel: D&H
rok vydání: 2004
rozsah: 68 stran
vazba: brožovaná
Cílem reedukace dyslexie je odstranit dyslektické obtíže, naučit děti číst. Co se skrývá pod pojmem naučit děti číst? Snažíme se, aby děti četly pokud možno rychle, bezchybně a s porozuměním čtenému textu. Zabýváme se rovněž způsobem, technikou, kterou dítě čte.
obálka knihyZábavná cvičení pro rozvoj čtení
autor: Svoboda
nakladatel: PORTÁL
rok vydání: 2004
rozsah: 56 stran
vazba: brožovaná
ISBN: 80-7178-956-9
Oční pohyby, rozlišování znaků a písmen Pracovní listy pomáhají zábavnou formou při nácviku čtení. Úkoly jsou založeny na zjištění, že kvalita čtení má zvláštní vztah k očním pohybům a vizuální percepci, důležitou složkou je plynulé sledování obrázků nebo textu. Cvičení lze rozdělit na čtenářská a nečtenářská, u každého je označen stupeň obtížnosti (1-5). Náměty jsou vybrány z oblastí, které děti baví, vyskytují se tu zvířata, hrady, zříceniny, tajná písma, i Harry Potter a Pán prstenů. Čtenář kromě pečlivého zrakového vnímání musí zapojit i logický úsudek, paměť a pozornost. Na konci publikace je uveden klíč se správnými výsledky řešení. Pracovní listy jsou vhodné pro individuální práci s dětmi, které si chtějí nebo potřebují zlepšit čtenářské dovednosti, lze je využít i ve specializovaných dyslektických třídách, v pedagogicko-psychologických poradnách nebo v domácím prostředí.
obálka knihyKdyž dětem nejde čtení 1. ,2.
autor: Emmerlingová
nakladatel: PORTÁL
rok vydání: 1999
rozsah: 78 stran
vazba: brožovaná
ISBN: 80-71783-25-0
Tyto pracovní listy jsou zábavnou čítankou, určenou dětem, které při běžné výuce čtení v první třídě nezvládly plynulé čtení otevřených slabik a slov z nich složených a které čtou bez porozumění. Pracovní listy jsou vhodné i pro individuální práci s dyslektickými dětmi integrovanými v běžných třídách základní školy, případně k výuce čtení ve specializovaných dyslektických třídách, zvláštních školách, a také k nácviku čtení v pedagogicko-psychologických poradnách, nebo v domácím prostředí pod vedením rodičů (nejlépe ve spolupráci s vyučujícím dítěte nebo se speciálním pedagogem).
zpět
KPPP - Pernerova 427/8, Karlín, 186 00 Praha 8 | tel., fax: +420 222 322 624 | mob.: 739 012 074 | e-mail: poradna@kppp.cz | č.účtu: 2600836820/2010