křesťanská
pedagogicko-psychologická poradna

Dokumenty ke stažení

Na této stránce naleznete různé dokumenty určené ke stažení pro pozdější použití.


Individuální vzdělávání

ikona MS Word Materiál k žádosti o vyšetření a další informace k tématu (ve formátu MS Word)

Dotazníky pro rodiče

ikona MS Word Anamnestický dotazník (ve formátu MS Word)

ikona MS Word Informovaný souhlas s poradenskou službou (ve formátu MS Word)

ikona MS Word Souhlas s přeposláním spisu (ve formátu MS Word)


Dotazník pro MŠ

ikona MS Word Dotazník pro rodiče k posouzení školní zralosti (ve formátu .rtf)


Školní dotazník pro 1. a 2. stupeň ZŠ

ikona MS Word Školní dotazník pro 1. stupeň ZŠ (ve formátu MS Word)

ikona MS Word Školní dotazník pro 2. stupeň ZŠ (ve formátu MS Word)

ikona MS Word Školní dotazník pro kontrolní vyšetření (ve formátu MS Word)

ikona MS Word Školní dotazník pro děti ze škol mimo působnost poradny (ve formátu MS Word)

ikona MS Word Vyhodnocení IVP a PO (ve formátu MS Word)


Testy profesní orientace

ikona MS Word Nabídka testů pro ověření schopností k studiu na víceletém gymnáziu pro žáky 5.tříd ZŠ (ve formátu MS Word)

ikona MS Word Nabídka testů profesní orientace pro žáky 8. a 9.tříd ZŠ (ve formátu MS Word)

ikona MS Word Nabídka testů profesní orientace pro studenty septim (ve formátu MS Word)

ikona MS Word Nabídka testů profesní orientace pro studenty gymnázií (ve formátu MS Word)

ikona MS Word Dotazník pro rodiče dětí 5. tříd (ve formátu MS Word)

ikona MS Word Dotazník pro rodiče dětí 8. a 9. tříd (ve formátu MS Word)

ikona MS Word Dotazník pro školu (ve formátu MS Word)


Dotazník pro školu k žádosti o vypracování posudku pro uzpůsobení maturitní zkoušky

ikona MS Word Dotazník pro školu k maturitnímu posudku (ve formátu MS Word)


 

KPPP - Pernerova 427/8, Karlín, 186 00 Praha 8 | tel., fax: +420 222 322 624 | mob.: 739 012 074 | e-mail: poradna@kppp.cz | č.účtu: 2600836820/2010