Aktuality prevence

Nová růstová skupina již od listopadu!

Již 23. listopadu 2021 otevíráme novou růstovou skupinu pro žáky 2. stupně. Přihlašování trvá do 9. listopadu 2021.

Více informací k růstové skupině najdete v záložce "Naše služby".

Těšíme se na Vás!

 

Harmonogram vzdělávacích akcí pro pedagogy

Harmonogram VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ pro pedagogy

SRPEN 2021 – LEDEN 2022

 

TERMÍN

AKCE

ZODPOVĚDNÁ OSOBA


SRPEN 2021

 

16. - 20. 8. 2021

Základní výcvik lektorů a pedagogů KPPP 

Radka + Jíťa + Mája + Anička


ZÁŘÍ 2021

 

10. – 11. 9. 2021

12 – 20.00 + 8.30 – 17.30


 

Výcvik III. Bloku: závislosti

Anička + Mája

15. 9. 2021

9.00 – 12.00


 

Setkání ŠMP v KPPP

Radka + Mája

Silvia Stretti

15. 9. 2021

12.30 – 14.00


 

Intervize pro ŠM

Radka + Mája

24.- 25. 9. 2021

12.00 – 18.00 + 9.00 – 15.00 hod


 

Výcvik I. Bloku: sebepoznání

Radka + Mája

29. 9. 16.00 – 18.00


 

Intervize pro pedagogy – v KPPP

Radka


ŘÍJEN 2021

 

1. 10. 2021

9.00– 14.00


 

Výcvik - online programy prevence

Jíťa + Radka

6. 10. 2021, 15.30 – 17.30


 

Intervize pro školní psychology – on-line

Radka + Jíťa

14. 10. 14.00 – 16.00


 

Intervize pro pedagogy – v KPPP

Radka


LISTOPAD 2021

 

3. 11. 2021


 

Setkání výchovných poradců

 

24.11.2021, 16.00 – 18.00


 

Intervize pro pedagogy – on-line

Radka

29. 11. 2021, 13.00 – 18.00

 

Workshop: Ochutnávka PBSP pro kolegyně KPPP a lektory

Radka


PROSINEC 2020

 

8. 12. 2021, 16.00 – 18.00

Intervize pro pedagogy – on-line

Radka


LEDEN 2022

 

7. – 8. 1. 2022


 

Výcvik II. Bloku – prevence šikanování

Jíťa + Radka

14. – 15. 1. 2022


 

Výcvik IV. Bloku – „pelmel“ (více témat)

Jíťa + Radka

19. 1. 2022, 16.00 – 18.00


 

Intervize pro pedagogy – on-line

 

ÚNOR 2022

 

8. 2. 2022, 9.00 – 12.00


 

Setkání ŠMP

Radka + Mája

8. 2. 2022, 12.30 – 14.00


 

Intervize pro ŠMP

Radka

16. 2. 2022 16.00

Intervize pro pedagogy v KPPP

Radka


 

Termíny intervizí pro pedagogy 2022:

Vždy středa od 16.00: 16. 2., 16. 3., 13. 4., 11. 5., 1. 6.


 

 

Přehled vzdělávacích a dalších akcí pro pedagogy z oblasti prevence rizikového chování

TERMÍN

AKCE

LEDEN 2021

8. a 9. 1.
9.00 – 17.00

Školení Posilování pozitivních hodnot a postojů - Prevence šikanování - podpora pozitivních vztahů v třídním kolektivu, mapování vztahů v kolektivu.

Určeno začínajícím metodikům prevence a všem pedagogům se zájmem o problematiku primární prevence rizikového chování.

15. -16. 1.
9.00- 17.

Školení Posilování pozitivních hodnot a postojů -  Posilování pozitivní hodnotové orientace, prevence rizikového sexuálního chování a vztahů k rodičům, prevence rasismu a xenofobie.

Určeno začínajícím metodikům prevence a všem pedagogům se zájmem o problematiku primární prevence rizikového chování.

ÚNOR 2021

9. 2.
9.00 – 12.00

Pracovní setkání školních metodiků prevence
Intervize pro ŠMP

17.2.
14.00 – 16.00

Pracovní setkání výchovných poradců

18. 2.
16.00 – 18.00

Intervize pro školní psychology

BŘEZEN 2021

15. 3. 14.00 – 16.00

Intervize pro pedagogy

18. 3. 16.00 – 18.00

Intervize pro školní psychology

25. 3. 9.00 – 14.00

Školení pro pedagogy Sociometrie a její využití v práci se třídou – on-line

DUBEN 2021

V průběhu celého dubna

Možnost individuálních konzultací k výsledkům Mapování vztahů v kolektivu pro pedagogy

13. 4. 16.00 – 18.00

Intervize pro školní psychology

14. 4. 14.00 - 16.00

Intervize pro pedagogy

21. 4. 16.00 – 18.00

Pracovní setkání pedagogů k tématu návratu žáků do škol

KVĚTEN 2021

4. 5. 9.00 – 12.00

Pracovní setkání pro školní metodiky prevence ŠMP
Intervize pro ŠMP

13. 5. 14.00 – 16.00

Intervize pro pedagogy

17. 5. 16.00 – 18.00

Intervize pro školní psychology

SRPEN 2021

16. 8. – 20. 8.

Základní školení všeobecné primární prevence rizikového chování Posilování pozitivních hodnot a postojů – 40 hodin.

Určeno začínajícím metodikům prevence a všem pedagogům se zájmem o problematiku primární prevence rizikového chování. Určeno též novým zájemcům ze škol o realizaci programů všeobecné prevence v rámci projektu KPPP Posilování pozitivních hodnot a postojů.

On-line setkání pro rodiče

on-line_rodiče

Vnímáme, že současný stav klade nároky nejen na žáky, naše děti, ale zároveň i na Vás jako rodiče.

Rádi bychom Vás rodiče, podpořili a dali Vám možnost popovídat si o možnostech a rizicích této doby a strategiích jejího zvládnutí.

Nabízíme Vám  on-line setkání KRIZE POD KONTROLOU prostřednictvím aplikace ZOOM v rozsahu 1,5 hodiny vždy maximálně pro 10 rodičů.

A co by Vám účast na tomto setkání mohla přinést?

  • Zastavit se a pojmenovat, co Vám dělá v této době radost a starost.

  • Možnost vzájemně sdílet s ostatními rodiči, kteří se v podobné situaci ocitli – vědět, že v tom nejste sami.

  • Vzájemně se inspirovat dobrými tipy z praxe – předat si zkušenosti co funguje.

  • Společně hledat možnosti a nové cesty, jak vyjít vstříc potřebám svým i svých dětí.

Více informací naleznete v přiloženém letáku

………………………………………………………………………….....................................

Setkáním Vás bude provázet dvojice metodiků prevence z KPPP složená z těchto odborníků:

                                Mgr. Radka Fraňková metodik prevence

                                Bc. Růžena Bucharová metodik prevence/speciální pedagog

                                Mgr. Helena Beranová, metodik prevence/ psycholog


Intervize pro pedagogy - ONLINE

Vážení pedagogové,

intervize, která je naplánovaná na 3.12. od 14:00 do 16:00 proběhne online formou. Pro přihlášení napište na email prevence@kppp.cz. Poté Vám bude zaslán odkaz na Zoom. 

Těšíme se a přejeme Vám klidné dny.

Tým prevence

Cesta hrdiny 2021 - ZMĚNA TERMÍNU

Vážení rodiče,

s ohledem k aktuálním vládním nařízením z důvodů pandemie onemocnění COVID 19 je původně plánovaný termín růstové skupiny Cesta hrdiny odsunut na období leden až duben 2021. Tento běh růstové skupiny je určen pro žáky 6. - 8. ročníků ZŠ a prim - tercií víceletých gymnázií.

Více informací naleznete v letáčku.

 

Cesta hrdiny

 

Přehled vzdělávacích aktivit pro pedagogy v oblasti prevence září 2020 - únor 2021

TERMÍN

AKCE

CÍLOVÁ SKUPINA

POŘÁDAJÍCÍ ORGANIZACE

MÍSTO

ZÁŘÍ 2020

11. – 12. 9.

Výcvik pedagogů a lektorů PP - 1. blok

Pedagogové a lektoři KPPP

KPPP

KPPP

18. – 19. 9.

Výcvik pedagogů a lektorů PP – 3. blok

Pedagogové a lektoři KPPP

KPPP

KPPP

21. 9.

9.00 – 14.00

Setkání školních metodiků prevence

ŠMP

KPPP

KPPP

22.9.

14.00 – 16.00 - zrušeno

Porada ředitelů spolupracujících škol

Ředitelé škol

KPPP

KPPP

23. 9.

9.00 – 14.00 - zrušeno

Seminář pro žadatele o dotace MHMP

ŠMP + PPP

MHMP

Nová radnice HMP

ŘÍJEN 2020

1.10.

14.00 – 16.00

Seminář Jak zpracovat žádost o grant MHMP

ŠMP spolupracujících škol

KPPP

KPPP

7. 10.

14.00 – 17.00

Shrnutí výcviku  I.  bloku

Lektoři a pedagogové, kteří se nemohli zúčastnit celého výcviku prvního bloku

KPPP

KPPP

15.10.

14.00 – 16.00

Intervize pro pedagogy

Pedagogové

KPPP

KPPP

19. – 20. 10

Konference PPRCH 2020

Preventivní svět kolem nás, v nás

ŠMP, pedagogové

Klinika adiktologie

MHMP a další

Nová radnice MHMP

21.10.

14.00 – 17.00

PŘESUNUTO NA
2.12.2020
14.00 - 17.00

Setkání výchovných poradců
 

Výchovní poradci ze škol spolupracující s KPPP

KPPP

KPPP

LISTOPAD 2020

Bude upřesněno

O drogách aktuálně

Pedagogové

Lektoři PP

KPPP ve spolupráci s pracovníkem DROP – IN Mgr. Martinem Titmanem

DROP-IN

Karolíny Světlé 18 (vchod z ulice Boršov)

110 00 Praha 1

Listopad (středa) – bude upřesněno

4hodinový seminář v odpoledních hodinách

PRVNÍ POMOC

Lektoři PP

Pedagogové

KPPP ve spolupráci s externím lektorem první pomoci

KPPP

12.11.

14.00 -16.00

Intervize pro pedagogy

ŠMP, Pedagogové

KPPP

KPPP

PROSINEC 2020

3.12.

14.00 – 16.00

Intervize pro pedagogy

ŠMP, pedagogové

KPPP

KPPP

2021

TERMÍN

AKCE

CÍLOVÁ SKUPINA

POŘÁDAJÍCÍ ORGANIZACE

MÍSTO

8.  -  9. 1. 2021 8:30 – 18:30

8:30 – 18:30

Výcvik - Prevence šikanování – 2. blok

Pedagogové

Lektoři PP

KPPP

KPPP

15. – 16. 1. 2021

8.30 – 16.30

8.30 – 16.30

Výcvik - Prevence rizikového sexuálního chování/ Prevence rasismu a xenofobie/ Hodnotová orientace/ Pozitivní vztah k rodičům – IV. blok

Pedagogové

Lektoři PP

KPPP

KPPP

9. 2. 2021

9.00 – 14.00

Setkání ŠMP + intervizní setkání

Pedagogové

KPPP

KPPP

Vzdělávací akce pro pedagogy jsou vzhledem k mimořádným opatřením zrušeny

V souvislosti s nařízením vlády o mimořádných opatřeních jsme bohužel nuceni zrušit všechny plánované vzdělávací akce pro pedagogy od 16.3. do odvolání. Budeme se snažit najít náhradní termíny, až se situace trochu uklidní.

V případě potřeby jsme Vám stále jsme k dispozici na e-mailu prevence@kppp.cz. 

Přejeme hodně sil a pevného zdraví!

Tým prevence KPPP