křesťanská
pedagogicko-psychologická poradna

Aktuality a novinky

 • Všem návštěvníkům stránek i poradny přejeme pestré i poklidné prázdniny!


 • Profesní testy pro žáky 8. tříd v naší poradně se budou konat dne: 4.10.2017 od 8.30 hod.
  Na tento termín je třeba se v poradně dopředu přihlásit, cena je 150,- Kč. Na testy ať si děti s sebou vezmou přezutí, psací potřeby a svačinu.
  Bližší informace poskytneme v poradně.
   
 • Školení pro pedagogy
  VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

  28. a 29. 8. 2017 - 9:00-18:00

  Vytváření a posilování třídního kolektivu je vzdělávací akce pro třídní učitele 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií na území hl. m. Praha. Je akreditována MŠMT. Jedná se o cyklus seminářů prezenční formou v celkové dotaci 18 hodin organizovaných do dvou dnů (2x9 hodin). Témata jsou uchopena teoreticky a zároveň nechybí ani zážitková forma při práci s psychosociálními technikami.
  Cíle školení:
  - Prohloubit znalosti a dovednosti třídních učitelů v práci se třídním kolektivem.
  - Posílit teoretické znalosti o fungování sociální skupiny, skupinových rolí, dynamice skupiny a šikaně.
  - Pojmenovat a uvědomit si možnosti role třídního učitele a zmapovat si je vzhledem k sobě a svým osobnostním možnostem.
  - Pojmenovat a uvědomit si cíle při práci s třídním kolektivem, své možnosti a možnosti školy.
  - Posílit znalosti a dovednosti v oblasti metod práce s třídním kolektivem – především efektivní využití psychosociálních technik.
  - Seznámit s možnostmi mapování vztahů v kolektivu, především prostřednictvím dotazníku B3-U, vyhodnocením a interpretací výsledků.
  - Pojmenovat a uvědomit si etické aspekty práce se sociometrií a využití výsledků při práci se třídou.
  - Posílit znalosti a dovednosti účastníků tak, aby zvládli navrhnout a zrealizovat program pro konkrétní třídu
  na podkladě výsledků sociometrie s cílem posílit pozitivní vztahy ve třídě.
  Cílovou skupinou jsou pedagogové - především třídní učitelé 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií na území hl. m. Praha. Počet účastníků bude 15 – 20.
  Během vzdělávací akce se budeme věnovat těmto tématům:
  1. Role třídního učitele při vytváření třídního kolektivu a prevenci šikany, teoretický úvod.
  2. Zahajovací kurzy pro nově vznikající třídy.
  3. Upevňování kolektivu ve třídách již existujících.
  4. Sociometrie a její využití.
  5. Dynamika třídního kolektivu a možnosti jejího ovlivnění.
  6. Psychosociální techniky vhodné při práci se třídou v různých situacích.
  Vzdělávací akce je vedena interaktivně. V jednotlivých tématech se prolínají teoretické bloky s praktickými. Teoretické bloky jsou vedeny formou přednášky s diskuzí a vzájemným sdílením vlastních zkušeností a postřehů. V praktických blocích se pracuje zážitkově s využitím psychosociálních technik a následnou reflexí na rovině osobního prožitku i roviny školní praxe. Dále se využívá nácvik a skupinová práce.
  Personálně projekt zajišťují pracovníci KPPP: PhDr. Ivana Bernardová, Mgr. Radka Fraňková, Mgr. Renata Kolářová. Podílejí se i učitelé s třídnickou praxí.
  Evaluace projektu probíhá formou reflexe ve skupině a formou evaluačního dotazníku vyplněného všemi účastníky vzdělávací akce.

   
 

 

 

 

    KPPP - Pernerova 427/8, Karlín, 186 00 Praha 8 | tel., fax: +420 222 322 624 | mob.: 739 012 074 | e-mail: poradna@kppp.cz | č.účtu: 2600836820/2010