křesťanská
pedagogicko-psychologická poradna

Motto:
Kdybych měla své dítě vychovávat znovu,
vybudovala bych pro ně nejdříve sebeúctu a pak teprve dům.
Prstem bych víc malovala než hrozila.
Nedívala bych se na hodinky, ale prostě bych se dívala.
Nestarala bych se tolik o učení, ale prostě bych se starala.
Přestala bych si hrát na vážnou, ale vážně bych si hrála.
Víc bych ho objímala, a míň s ním válčila.
Viděla bych v žaludu častěji dub.
Nebyla bych jen přísná, ale i přístupná.
Neučila bych ho lásce k síle, ale naučila bych ho síle lásky.

Diana Loomans (http://www.dianaloomans.com/child.htm)

O nás

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna je školská právnická osoba. Jako církevní školské zařízení byla zřízena Arcibiskupstvím pražským jako samostatný právní subjekt ve znění zřizovací listiny č.j. 1119/94 ze dne 6.4.1994.
Jako školská právnická osoba byla zřízena Arcibiskupstvím pražským zřizovací listinou č.J. 8587/2005 ze dne 29.12.2005.

Poradna je v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Ve své činnosti se řídí předpisy zřizovatele, MŠMT a obecně platnými předpisy.

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna byla zařazena do sítě škol a školských zařízení s platností od 1.1.1995. Změna právní formy na školskou právnickou osobu byla provedena k 30.4.2006 zápisem do rejstříku školských právnických osob MŠMT.

Poradna poskytuje služby dětem, mládeži, rodičům, pedagogům včetně katechetů v oblasti výchovy a vzdělávání.

Poradna spolupracuje se školami, školskými zařízeními a dalšími institucemi, které zajišťují péči o děti, mládež a rodinu.

Poslání KPPP

Specifické poslání křesťanské pedagogicko-psychologické poradny spočívá v přímém zapojení křesťanských výchovných zásad do poradenské praxe. Řada rodičů se na naši poradnu obrací, protože se chce poradit o výchovných otázkách. Křesťanští rodiče je dosti často vnímají v souvislosti se svým náboženským přesvědčením. V KPPP otevírají toto téma snadněji, protože vědí, že se setkávají s odborníky, kteří jim rozumí. Na druhé straně pracovníci poradny nezjišťují náboženskou orientaci rodičů a pokud oni sami toto téma neotevřou, pracovníci sami o něm nemluví.

Naši pracovníci preferují osobní atmosféru a přátelské setkání odborníka a rodiče nad problémem dítěte proti klinickému nebo úřednímu prostředí. Téměř rodinná atmosféra je charakteristickým znakem i snahou pracovníků poradny.

Doufám, že se Vám u nás bude líbit a že se u nás budete cítit příjemně.

PhDr. Marie Mesanyová - ředitelka.

KPPP - Pernerova 427/8, Karlín, 186 00 Praha 8 | tel., fax: +420 222 322 624 | mob.: 739 012 074 | e-mail: poradna@kppp.cz | č.účtu: 2600836820/2010